Strona  GłównaInformacja konsumencka

 

Obsługa  KlientaJakość  wodyCennik  usługFormularze

  Akty  prawneO  FirmieWyślij  e-mailJak do nas trafićArchiwum strony
 

 

 

Zgłaszanie awarii  -  tel. :  74 - 8515 - 994

lub :

wodociągowych - tel. :  665-334-106 , kanalizacyjnych - tel. :  665-180-103

 
     
   

 

   
 

 

 U  W  A  G  A  !!!

 

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   26.08.2016 r.   od godz.  630  do godz.  900  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Sulisławice,  Zawiszów,  Wiśniowa

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 25.08.2016 r.

   
 
Posiadamy do sprzedaży :
1. Komputer inkasencki PSION Workabout MX 2MB  -  szt. 4
2. Drukarka Voyager 2000  -  szt. 2
3. Drukarka MEFA-2010N  -  szt. 1
Sprzęt używany, z wyraźnymi śladami użytkowania, sprawny. Cena do uzgodnienia.
Informacje szczegółowe pod nr tel. 74-851-59-83
   
 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody, odprowadzanie ścieków
oraz za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kananalizacyjnych
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica)
w okresie 01.01.2016 ÷ 31.12.2016


Opublikowano 07.12.2015 r.

   
 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Świdnica w okresie 01.01.2016 ÷ 31.12.2016

 

Opublikowano 07.12.2015 r.

   
 

Uchwała Rady Gminy Świdnica w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres 01.01.2016 ÷ 31.12.2016

 

Opublikowano 07.12.2015 r.

     
 

 

 

 

Od  dnia  29.10.2014 r.

 zapraszamy  już  wyłącznie  do  nowej  siedziby  przedsiębiorstwa

w  Bystrzycy  Dolnej  nr  55 A

 

 (BIURO  czynne od poniedziałku do piątku w godz. od  700  do  1500

 oraz  KASA  czynna od poniedziałku do piątku w godz. od  730 do 1400)

 

Opublikowano 29.10.2014 r.

 
   
   
     
 

KOMUNIKAT

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  przypomina,
że
 zabronione jest wprowadzanie wód opadowych
 i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

(art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków - Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
Nie stosowanie się do w/w zakazu jest zagrożone karą ograniczenia wolności
albo grzywny do 10.000 zł
 (art. 28 ust. 4a w/w Ustawy).

 

W przypadku występowania ulewnych opadów deszczu zabronione jest
kierowanie strumieni ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej
poprzez otwieranie lub uszkadzanie włazów studni kanalizacji sanitarnej.


 c z y t a j    c a ł o ś ć

 
     
 

                          

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zakończyło realizację zadania o nazwie


 „Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150

w miejscowości Krzyżowa”.

Ogólna wartość  przedsięwzięcia  wyniosła  471.362,05 zł netto (579.775,32 zł brutto) i została
dofinansowana pożyczką ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 275.000,00  zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
http://www.fos.wroc.pl 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków SUPERBOS-150 wybudowana została w 1995r. Zlokalizowana jest na terenie Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki pochodzące z kompleksu pałacowego Fundacji oraz z pobliskich wsi Krzyżowa i części Grodziszcza. Modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwi przyjęcie ścieków ze skanalizowanej w roku 2011 pozostałej części wsi Grodziszcze.

Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków SUPERBOS-150 w Krzyżowej polegała  na wymianie zużytych instalacji technologicznych oraz na montażu nowych instalacji do oczyszczania ścieków bez zmiany zabudowy oraz gabarytów oczyszczalni.

Nowe urządzenia zwiększą efektywność oczyszczania, usprawnią pracę obsługi oraz wpłyną na oszczędność energii elektrycznej.

Zadanie przyczyni się do uzyskania parametrów oczyszczonych ścieków poniżej obowiązujących norm i standardów ochrony środowiska określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

Opublikowano 19.01.2012 r.

 
     
 

OGŁOSZENIE

o obowiązku i zasadach przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

oraz

planowanych kontrolach nieruchomości związanych z przestrzeganiem prawa w w/w zakresie

 c z y t a j    c a ł o ś ć

 
     
   
     
 

Zauważyłeś niekontrolowany wyciek wody spod ziemi, nawierzchni chodnika lub jezdni albo z urządzeń wodociągowych - powiadom nas o tym !!!

Szybka reakcja pozwoli na skrócenie
czasu trwania ewentualnej awarii, braku wody
oraz zminimalizowanie strat wody.

Zadzwoń !!!

Gminne pogotowie wodociągowe - tel.:

74 - 8515 - 994   lub  665 - 334 - 106

 
     
 

ARCHIWUM     STRONY