Zasady udzielania zamówień

 

                                                                                                    powrót na stronę główną

 

 

 

 

                                                 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/POIS/2018 na zadanie pn.:

 

„Osprzęt do inspekcji TV i trasowania kanałów kanalizacji sanitarnej"

 

dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 29.03.2018 r.

 

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 30.03.2018 r. :

 

Opublikowano 30.03.2018 r.

 

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 11.04.2018 r. :

 

Opublikowano 11.04.2018 r.

 

 

   Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.04.2018 r. :

 

Opublikowano 17.04.2018 r

 

 

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.04.2018 r. :

 

Opublikowano 24.04.2018 r

 

                                                                                                          powrót na stronę główną