powrót na stronę główną

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony nr 16/ZAP/2020 na zadanie pn.:

 

"Zimowe utrzymanie dróg"

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 06.11.2020 r.

 

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.11.2020 r. :

Opublikowano 17.11.2020 r.

 

 

   Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 17.11.2020 r.  :

Opublikowano 17.11.2020 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną