powrót na stronę główną

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony nr 26/ZAP/2021 na zadanie pn.:

 

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica"

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 20.10.2021 r.

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 28.10.2021 r.

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.10.2021 r.:

 

Opublikowano 28.10.2021 r.

 

   Informacja o wyborze ofert z dn. 18.11.2021 r. :

 

Opublikowano 18.11.2021 r.

                                                                                                          powrót na stronę główną