powrót na stronę główną

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 10/ZAP/2021 z dn. 05.03.2021 r. na zadanie pn.:

 

"Usługi koparko-ładowarki związane z naprawami dróg, placów,
chodników, przepustów i pogłębiania urządzeń melioracji szczegółowej
na terenie Gminy Świdnica"

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 05.03.2021 r.

 

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 12.03.2021 r. :

 

Opublikowano 12.03.2021 r.

 

 

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.03.2021 r. :

 

Opublikowano 22.03.2021 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną