powrót na stronę główną

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 19/ZAP/2021 z dn. 18.03.2021 r. na zadanie pn.:

 

"Usługi transportowe związane z naprawami i budową dróg, placów, chodników
i urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Świdnica"

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 18.03.2021 r.

 

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 25.03.2021 r. :

 

Opublikowano 25.03.2021 r

 

 

   Informacja o wyborze oferty z dn. 07.04.2021 r. :

 

Opublikowano 07.04.2021 r

 

                                                                                                          powrót na stronę główną