powrót na stronę główną

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/ZAP/2022/PROW z dn. 22.06.2022 r. :

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka"

 

  

   Dokumentacja :

1.

Ogłoszenie o zamówieniu     (.pdf)

2.

Zał. nr 1 - formularz ofertowy    (.pdf)

2a.

Zał. nr 1 - formularz ofertowy    (.docx)

3.

Zał. nr 1.1 - wykaz cen    (.pdf)

4.

Zał. nr 2 - projekt umowy    (.pdf)

5.

Zał. nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych    (.pdf)

6.

Zał. nr 4 - wykaz kadry    (.pdf)

7.

Zał. nr 5 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych    (.pdf)

8.

Zał. nr 6.1 - projekt budowlany    (.pdf)

9.

Zał. nr 6.2 - projekt wykonawczy - technologia - sieć ks    (.pdf)

10.

Zał. nr 6.2.1 - wykaz studni Ø 1200    (.pdf)

11.

Zał. nr 6.3 - projekt wykonawczy - branża elektryczna    (.pdf)

12.

Zał. nr 6.4 - projekt wykonawczy - zjazd do pompowni    (.pdf)

13.

Zał. nr 6.5 - projekt wykonawczy - drogi    (.pdf)

14.

Zał. nr 6.6 - opinia geotechniczna    (.pdf)

15.

Zał. nr 6.7 - uzgodnienia    (.pdf)

16.

Zał. nr 7 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót    (.pdf)

 

Opublikowano 22.06.2022 r.

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.07.2022 r. :

Opublikowano 06.07.2022 r.

 

   Informacja o wyborze oferty z dn. 02.08.2022 r. :

Opublikowano 02.08.2022 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną