powrót na stronę główną

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/ZAM/2019 z dn. 31.01.2019 r. na roboty budowlane :

 

"Wykonanie odwiertu studni głębinowej K-IV o głębokości do 100 m
na ujęciu w miejscowości Komorów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień"

 

  

   Dokumentacja :

Opublikowano 31.01.2019 r.

 

   Odpowiedzi na zapytania z dnia 08.02.2019 r.  :

Opublikowano 08.02.2019 r.

 

 

   Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.02.2019 r.  :

Opublikowano 14.02.2019 r.

 

 

    Informacja o wyborze oferty z dnia 20.02.2019 r.  :

Opublikowano 21.02.2019 r.

                                                                                                          powrót na stronę główną