powrót na stronę główną

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/ZAP/2019 z dn. 11.02.2019 r. na roboty budowlane :

 

"Budowa budynku garażowo-magazynowego w Bystrzycy Dolnej"
 

  

   Dokumentacja :

1.

Zapytanie ofertowe na budowę garażu     (.pdf)

2.

Załącznik nr 2 - projekt umowy    (.pdf)

3.

Załączniki nr  1, 3, 4, 5, 6    (.doc)

4.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  (STWIORB)     (.rar)

5.

Przedmiar garaż -cz. budowlana     (.pdf)

6.

Przedmiar garaż - cz. elektryczna     (.pdf)

7.

Opis konstrukcji GARAŻ     (.pdf)

8.

Opis baza - plan tom I     (.pdf)

9.

Opis baza - tom II     (.pdf)

10.

PB OT Baza wodociągów instalacje elektryczne     (.pdf)

11.

Plan sytuacyjny branża elektryczna     (.pdf)

12.

Projekt wykonawczy branża elektryczna     (.pdf)

13.

Rys. elewacja-garaż ZAM     (.pdf)

14.

Rys. fundamenty ZAM     (.pdf)

15.

Rys. przekrój a-a GAR ZAM     (.pdf)

16.

Rys. rzut mag.-garaż ZAM     (.pdf)

17.

Rys. szczegół okapu     (.pdf)

18.

Rys. szczegół okapu górny     (.pdf)

19.

Rys. nr 1 skala 500     (.pdf)

20.

Rys. nr 2 skala 250     (.pdf)

21.

Rysunek inst. elektr. rzut     (.pdf)

22.

Rysunek przykrycie i odwodnienie dachu     (.pdf)

23.

Zał.-Belka płyty ST1     (.pdf)

24.

Zestawienie stolarki UG1     (.pdf)

Opublikowano 11.02.2019 r.

 

 

   Informacja o zmianie zapytania ofertowego z dn. 14.02.2019 r. :

1.

Informacja o zmianie zapytania ofertowego z dn. 14.02.2019 r.     (.pdf)

Opublikowano 14.02.2019 r.

 

   Odpowiedzi na zapytania z dn. 18.02.2019 r. :

1.

Odpowiedzi na zapytania z dn. 18.02.2019 r.     (.pdf)

Opublikowano 18.02.2019 r.

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.02.2019 r. :

1.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.02.2019 r.     (.pdf)

Opublikowano 27.02.2019 r.

 

   Informacja o wyborze oferty z dn. 05.03.2019 r. :

1.

Informacja o wyborze oferty z dn. 05.03.2019 r.     (.pdf)

Opublikowano 05.03.2019 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną