powrót na stronę główną

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 9/ZAP/2021 z dn. 08.03.2021 r. na zadanie :

 

"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym"

 

  

   Dokumentacja :

1.

Zapytanie ofertowe nr 9/ZAP/2021     (.pdf)

2.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy    (.pdf)

3.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy    (.doc)

4.

Załącznik nr 2 - projekt umowy i karty gwarancyjnej    (.pdf)

5.

Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia    (.pdf)

6.

Załącznik nr 3.1 - projekt zagospodarowania terenu    (.pdf)

7.

Załącznik nr 3.2 - projekt zagospodarowania terenu    (.pdf)

8.

Załącznik nr 3.3 - projekt zagospodarowania terenu - zgłoszenie robót    (.pdf)

9.

Załącznik nr 3.4 - mapa do celów projektowych    (.pdf)

10.

Załącznik nr 3.5 - warunki ŚGPK    (.pdf)

11.

Załącznik nr 3.6 - uzgodnienia Gmina Świdnica    (.pdf)

12.

Załącznik nr 3.7 - studnia wodomierzowa ST6    (.pdf)

13.

Załącznik nr 3.8 - uzgodnienia archeologiczne i p-poż.    (.pdf)

14.

Załącznik nr 3.9 - przedmiary    (.pdf)

15.

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań    (.pdf)

 

Opublikowano 08.03.2021 r.

 

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 18.03.2021 r. :

 

Opublikowano 18.03.2021 r.

 

   Informacja o wyborze oferty z dn. 26.03.2021 r. :

 

Opublikowano 26.03.2021 r

 

 

                                                                                                          powrót na stronę główną