powrót na stronę główną

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 27/ZAP/2018 z dn. 26.11.2018 r. na zadanie pn. :

 

"Budowa budynku garażowo-magazynowego w Bystrzycy Dolnej"
 

  

   Dokumentacja :

1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)     (.pdf)

2.

Załącznik nr 2  do SIWZ  -  Umowa    (.pdf)

3.

Załączniki do SIWZ  -  nr :  1, 3, 4, 5, 6    (.doc)

4.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  (STWIORB)     (.zip)

5.

Projekt budowlany - tom 1.     (.pdf)

6.

Projekt budowlany - tom 2.     (.pdf)

7.

Projekt zagospodarowania terenu - skala 500     (.pdf)

8.

Projekt zagospodarowania terenu - skala 250     (.pdf)

9.

Rysunek - rzut     (.pdf)

10.

Przedmiar robót - branża budowlana     (.pdf)

11.

Rysunek - przekrój A-A     (.pdf)

12.

Rysunek - fundamenty     (.pdf)

13.

Rysunek - elewacje     (.pdf)

14.

Rysunek - belka płyty ST1     (.pdf)

15.

Zestawienie stolarki     (.pdf)

16.

Projekt - branża elektryczna     (.pdf)

17.

Plan sytuacyjny - branża elektryczna     (.pdf)

18.

Przedmiar robót - branża elektryczna     (.pdf)

Opublikowano 26.11.2018 r.

 

 

   Uzupełnienie z dn. 29.11.2018 r. :

Opublikowano 29.11.2018 r.

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.12.2018 r. :

Opublikowano 17.12.2018 r.

                                                                                                          powrót na stronę główną