powrót na stronę główną

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 19/ZAM/2018 na zadanie pn.:

 

"Dokumentacje projektowe na budowę sieci,
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz projektów tymczasowej organizacji ruchu 2018"

 

      Dokumentacja :

 

Opublikowano 28.06.2018 r.

 

 

        Zawiadomienie o wyniku z dnia 11.07.2018 r.

 

Opublikowano 16.07.2018 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną