ARCHIWUM  STRONY  DO ROKU  2017

 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody, odprowadzanie ścieków oraz za przyłączenie
do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (wyciąg z taryf obowiązujących

na terenie Gminy Świdnica) w okresie 01.01.2017 ÷ 31.12.2017
(plik  .pdf)

Opublikowano 09.12.2016 r.

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Świdnica w okresie 01.01.2017 ÷ 31.12.2017

(plik  .pdf)

Opublikowano 09.12.2016 r.

 

Uchwała Rady Gminy Świdnica w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres 01.01.2017 ÷ 31.12.2017

(plik  .pdf)

Opublikowano 09.12.2016 r.

 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody, odprowadzanie ścieków
oraz za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica)
w okresie 01.01.2016 ÷ 31.12.2016


Opublikowano 07.12.2015 r.

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Świdnica w okresie 01.01.2016 ÷ 31.12.2016

 

Opublikowano 07.12.2015 r.

 

Uchwała Rady Gminy Świdnica w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres 01.01.2016 ÷ 31.12.2016

 

Opublikowano 07.12.2015 r.

 

Informujemy,  że w dniu  23.12.2016 r.

K A S A  w  siedzibie  spółki w  Bystrzycy Dolnej 55A

będzie czynna w godz. od 7.30 do 13.00,

a w dniu  30.12.2016 r.

ze względu na czynności związane z finansowym zamknięciem roku

będzie czynna w godz. od 7.30 do 11.00

Opublikowano 21.12.2016 r  .

 

 

U  W  A  G  A  !!!

 

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniach   14  i  15 .11.2016 r.
o
d godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Mokrzeszów

Za utrudnienia przepraszamy.

Opublikowano 10.11.2016 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

 

działając w ramach zadania pod nazwą :

 

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica"

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie :

 

„Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych
w pomieszczeniach Jednostki Realizującej Projekt"

 

szczegóły  i  zakres  zamówienia  (plik  .pdf)

Opublikowano 13.10.2016 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 10.11.2016 r.

 

 

U  W  A  G  A  !!!

 

W związku z planowanymi pracami
na sieci wodociągowej
w dniu   09.11.2016 r.
o
d godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Bystrzyca Dolna

Za utrudnienia przepraszamy.

Opublikowano 07.11.2016 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

 

W związku z planowanymi pracami
na sieci wodociągowej
w dniu   08.11.2016 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :
Opoczka ,  Bojanice ,  Makowice

Za utrudnienia przepraszamy.

Opublikowano 07.11.2016 r..

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

 

o g ł a s z a

 

nabór na stanowisko :   KSIĘGOWY

szczegóły

Opublikowano 09.09.2016 r.

 

Lista kandydatów i informacja o wynikach naboru

szczegóły

Opublikowano 20.09.2016 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

 

o g ł a s z a

 

nabór na stanowiska w Jednostce Realizującej Projekt

dla zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica"  :

 

1. SPECJALISTA do spraw zamówień publicznych

w Jednostce Realizującej Projekt

szczegóły

Opublikowano 07.09.2016 r.

Lista kandydatów i informacja o wynikach naboru

szczegóły

Opublikowano 20.09.2016 r.

 

 

 

2. KIEROWNIK Jednostki Realizującej Projekt

szczegóły

Opublikowano 07.09.2016 r.

Lista kandydatów i informacja o wynikach naboru

szczegóły

Opublikowano 20.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości :

 

działka gruntu nr 216/6 w Makowicach gmina Świdnica, o powierzchni 0,04 ha, opisana w księdze wieczystej SW1S/00026002/8, zabudowana parterowym budynkiem wolnostojącym po byłej stacji uzdatniania wody o powierzchni użytkowej 32,5 m2 i kubaturze 130 m3 i stopniu zużycia szacowanym na 38 %.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki nr 216/6 przeznaczony jest pod zabudowania i urządzenia związane z poborem, uzdatnianiem i przesyłem wody.

Przetarg odbędzie się 27 września 2016 r. o godz. 1000  –  w siedzibie Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej nr 55A.

Cena wywoławcza nieruchomości :  12.600,00 zł  (dwanaście tysięcy sześćset złotych)

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

szczegóły

 

Opublikowano 06.09.2016 r.

 

 

 U  W  A  G  A  !!!

 

W związku przesunięciem terminu planowanych prac na sieci wodociągowej

przez wykonawcę i hurtowego dostawcę wody (ŚPWiK w Świdnicy Sp. z o.o.)

w dniu   01.10.2016 r.   od godz.  700  do godz.  900  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Zawiszów ,  Sulisławice  i  Wiśniowa

Za zmianę terminu i utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 30.09.2016 r.

 

 

 U  W  A  G  A  !!!

 

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   30.09.2016 r.   od godz.  700  do godz.  1100  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Zawiszów ,  Sulisławice  i  Wiśniowa

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.09.2016 r.

 

 

 U  W  A  G  A  !!!

 

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   09.09.2016 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Wilków  i  Niegoszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 07.09.2016 r.

 

 

 U  W  A  G  A  !!!

 

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   26.08.2016 r.   od godz.  630  do godz.  900  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Sulisławice,  Zawiszów,  Wiśniowa

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 25.08.2016 r.

 

UWAGA -  ZIMA  !!!

Zabezpiecz  instalację  wodociągową
i  wodomierz  przed  mrozem  !!!

przeczytaj   . . .

Opublikowano 10.12.2015 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   22.03.2016 r.   od godz.  800  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Burkatów  od  n-ru  42 A  do  n-ru  42 Z

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 17.03.2016 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi wyłączeniami energii elektrycznej

w dniu   19.02.2016 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Lutomia Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 08.02.2016 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi wyłączeniami energii elektrycznej

w dniu   13.02.2016 r.   od godz.  830  do godz.  1130  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Boleścin,  Krzczonów,  Miłochów,
                    Grodziszcze,  Krzyżowa

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 08.02.2016 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi wyłączeniami energii elektrycznej

w dniu   10.02.2016 r.   od godz.  900  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Burkatów,  Bystrzyca Górna  i  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 08.02.2016 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi wyłączeniami energii elektrycznej

w dniu   02.02.2016 r.   od godz.  900  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Bystrzyca Górna  i  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2016 r.


Ceny i stawki opłat za dostawę wody, odprowadzanie ścieków

oraz za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kananalizacyjnych
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica)
w okresie 01.01.2015 ÷ 31.12.2015


Opublikowano 11.12.2014 r.

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Świdnica w okresie 01.01.2015 ÷ 31.12.2015

 

Opublikowano 11.12.2014 r.

 

Uchwała Rady Gminy Świdnica w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres 01.01.2015 ÷ 31.12.2015

 

Opublikowano 11.12.2014 r.

 

Informujemy,  że w dniu  31.12.2015 r.

K A S A
w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będzie czynna w godz. od 7.30 do 12.00

 

ze względu na czynności związane z finansowym zamknięciem roku

Opublikowano 28.12.2015 r  .

 

Informujemy,  że w dniu  24.12.2015 r.  (Wigilia)

BIURO  i  KASA
w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą  
nieczynne

 

zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2015 Prezesa spółki z dn. 02.12.2015 r.

Opublikowano 11.12.2015 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

Przypominamy, że po dniu 31.03.2015 r.
przestanie funkcjonować rachunek bankowy
naszej spółki
w Banku Zachodnim WBK  1. Oddział w Świdnicy
nr 55 1090 2369 0000 0001 1262 8642

Prosimy o niewpłacanie już jakichkolwiek należności na to konto.

 

Aktualne konto bankowe naszej spółki oraz nowe zasady

dokonywania wpłat za wodę i ścieki widnieją poniżej

w ogłoszeniu o zmianie numeru konta bankowego.

 

Opublikowano 13.03.2015 r.

 

U W A G A  !

 

ZMIANA  NUMERU  KONTA  BANKOWEGO

 

 

Od  dnia  01.01.2015 r.  obsługę bankową Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej 55A prowadzi
ING Bank Śląski S.A.
   Oddział w Świdnicy   Al. Niepodległości 16-18

 

 

nr rachunku :

33 1050 1908 1000 0090 3043 2901

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nasz nowy numer konta bankowego.

 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzamy także
indywidualne numery rachunków bankowych

dla Odbiorców w rozliczeniach
za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Nowy indywidualny numer konta jest umieszczony
na każdej fakturze za wodę i ścieki, wystawionej przez nas
po 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

Opublikowano 02.01.2015 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   14.12.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.12.2015 r.


U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  07.09.2015 r.   do  30.09.2015 r.
wymieniane będą wodomierze główne

u wszystkich Odbiorców naszych usług w miejscowościach
Panków   i    Słotwina
- Osiedle Nad Potokiem

Wymiana wykonana będzie przez upoważnionych pracowników
naszej spółki, wyposażonych w stosowną legitymację służbową.
Usługa wymiany wodomierza głównego jest całkowicie bezpłatna
i pracownikom nie wolno przyjmować żadnych opłat.

 W przypadku konieczności ustalenia indywidualnego terminu wymiany
prosimy o kontakt telefoniczny :
 bezpośrednio z monterem pod nr tel. 665-195-105 (p. Łukasz Flejter)
lub z Działem Sprzedaży naszej spółki – nr tel. 74-851-59-83

Opublikowano 03.09.2015 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

Informujemy, że w sierpniu 2015 r. prowadzone będą prace modernizacyjne
w pompowni wody w Burkatowie.

 

Z tego powodu mogą wystąpić spadki ciśnienia wody oraz przerwy w dostawie wody

 

dla Odbiorców z miejscowości :   Burkatów,  Bystrzyca Górna,  Lubachów

 

Wykonanie prac modernizacyjnych wpłynie na poprawę stabilności ciśnienia wody
w sieci oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia awarii na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 03.08.2015 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi
pompowni wody w Burkatowie

w dniu   27.08.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1700  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Burkatów,  Bystrzyca Górna,  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 25.08.2015 r.


U  W  A  G  A   ! ! !

 

W  dniu  14.08.2015 r.  (piątek)
BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki

  w  Bystrzycy Dolnej 55A   będą   nieczynne

Opublikowano 10.08.2015 r  .


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   07.08.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Słotwina - Osiedle Nad Potokiem

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 05.08.2015 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   03.08.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Burkatów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 03.08.2015 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   31.07.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1600  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Pszenno

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 31.07.2015 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   14.07.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Pogorzała  i  Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.07.2015 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   13.07.2015 r.   od godz.  1200  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Wilków

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.07.2015 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   08.07.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Jagodnik

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.07.2015 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   02.07.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Mokrzeszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 30.06.2015 r.


U  W  A  G  A   ! ! !

 

W związku z planowanym szkoleniem pracowników

w  dniu  12.06.2015 r.  (PIĄTEK)
BIURO  oraz  KASA  spółki w Bystrzycy Dolnej 55A
będą  czynne do godz. 1100 

Opublikowano 05.06.2015 r.


Ogłoszenie o  zamówieniu publicznym

 na  zadanie :

„Przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania
budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy
o powierzchni 344,
40 m2 w Bystrzycy Dolnej 55”

 

Tryb zamówienia :    przetarg nieograniczony
 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
 

s z c z e g ó ł y    o g ł o s z e n i a  ...
 

 

 

Opublikowano dn. 05.03.2014 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   02.06.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Mokrzeszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.05.2015 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   22.05.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Boleścin

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 20.05.2015 r.

 

 

 

 

Od  dnia  29.10.2014 r.

 zapraszamy  już  wyłącznie  do  nowej  siedziby  przedsiębiorstwa

w  Bystrzycy  Dolnej  nr  55 A

 

 (BIURO  czynne od poniedziałku do piątku w godz. od  700  do  1500

 oraz  KASA  czynna od poniedziałku do piątku w godz. od  730 do 1400)

 

Opublikowano 29.10.2014 r.


UWAGA -  ZIMA  !!!

Zabezpiecz  instalację  wodociągową
i  wodomierz  przed  mrozem  !!!

przeczytaj   . . .

Opublikowano 03.12.2014 r  .


Informacja  dla  mieszkańców  JAGODNIKA

o  zasadach  przyłączenia  nieruchomości

do  sieci  kanalizacji  sanitarnej

Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

 

Opublikowano dn. 19.09.2014 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi wyłączeniami energii elektrycznej

w dniu   29.04.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 27.04.2015 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi wyłączeniami energii elektrycznej

w dniu   28.04.2015 r.   od godz.  700 ÷  900  oraz  1500 ÷  1700 mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Stachowice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 27.04.2015 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   09.04.2015 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Bystrzyca Dolna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 08.04.2015 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   17.03.2015 r.   od godz.  900  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Słotwina - Osiedle Nad Potokiem

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 13.03.2015 r.


U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanym usuwaniem awarii na sieci wodociągowej

w dniu   09.03.2015 r.   od godz.  900  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Opoczka,  Bojanice  i  Makowice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.03.2015 r.


Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica)
w okresie 01.01.2014 ÷ 31.12.2014


Plik pdf  (85,3 KB)                      

Opublikowano 28.11.2013 r.

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Świdnica w okresie 01.01.2014 ÷
31.12.2014

 

Plik pdf  (7,67 MB)                  

Opublikowano 28.11.2013 r.

 

Uchwała Rady Gminy Świdnica w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres 01.01.2014 ÷ 31.12.2014

 

Plik pdf  (1,1 MB)                  

Opublikowano 28.11.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

o obowiązku i zasadach przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

oraz

planowanych kontrolach nieruchomości związanych z przestrzeganiem prawa w w/w zakresie

 c z y t a j    c a ł o ś ć

 

Informacja dla mieszkańców Bystrzycy Dolnej  o zasadach przyłączenia

nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej Świdnickiego Gminnego

 Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

 

W  dniach  24.12.2014 r.  (WIGILIA)

oraz  31.12.2014 r.  (SYLWESTER)

biuro  oraz  kasa  spółki
w  Bystrzycy Dolnej 55A

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1200

Opublikowano 23.12.2014 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

Z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej

w dniu  04.12.2014 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Makowice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 03.12.2014 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej

w dniu   07.11.2014 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :    Bystrzyca Dolna  n-ry od  1 do 2  i  od 58A do 61A

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.11.2014 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

 

W  dniu  10.11.2014 r.  (poniedziałek)
BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki

  w  Bystrzycy Dolnej 55A   będą   nieczynne

Opublikowano 30.10.2014 r  .

 

U W A G A  !

 

W  związku  ze  zmianą  siedziby  przedsiębiorstwa

 

w  dniach :   27.10.2014 r.  (poniedziałek)  oraz   28.10.2014 r.  (wtorek)

 

BIURO  oraz  KASA  spółki  w  Słotwinie  nr  36 będą  NIECZYNNE

 

 

Od  dnia  29.10.2014 r.  (środa)

 zapraszamy  do  nowej  siedziby  przedsiębiorstwa

w  Bystrzycy  Dolnej  nr  55 A

 (BIURO  czynne od poniedziałku do piątku w godz. od  700  do  1500

 oraz  KASA  czynna od poniedziałku do piątku w godz. od  730 do 1400)

Za  utrudnienia  przepraszamy.

Opublikowano 22.10.2014 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

 

W związku z planowanym wyłączeniem energii elektrycznej

w  dniu  15.10.2014 r.  (ŚRODA)
BIURO  oraz  KASA  spółki w Słotwinie 36
będą  nieczynne.

* * *

W  dniu  17.10.2014 r.  (PIĄTEK)
BIURO  oraz  KASA  spółki w Słotwinie 36
będą  czynne do godz. 1200.

 

Opublikowano 09.10.2014 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej

w dniu   18.08.2014 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Wiśniowa

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.08.2014 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W związku z planowanym wyłączeniem energii elektrycznej

w  dniu  26.06.2014 r.  (CZWARTEK)
KASA w siedzibie spółki w Słotwinie 36
będzie  nieczynna.

Opublikowano 23.06.2014 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

 

W  dniu  02.05.2014 r.  (piątek)
BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Słotwinie 36
będą  
nieczynne

Opublikowano 18.04.2014 r  .

 

UWAGA -  ZIMA  !!!

Zabezpiecz  instalację  wodociągową
i  wodomierz  przed  mrozem  !!!

przeczytaj   . . .

Opublikowano 28.11.2013 r  .

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W związku z planowanym wyłączeniem energii elektrycznej

w dniu 07.02.2014 r.  (piątek)
BIURO  i  KASA w siedzibie spółki w Słotwinie 36
będą  nieczynne.

Opublikowano 03.02.2014 r.

 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Słotwinie

 

ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  pracy :

 

Odczytywacz  wodomierzy   –   Inkasent


s  z  c  z  e  g  ó  ł  y

Opublikowano 15.01.2014 r  .

 

U  W  A  G  A   ! ! !

 

W  dniach  24.12.2013 r.  (WIGILIA)

oraz  31.12.2013 r.  (SYLWESTER)

biuro  oraz  kasa  spółki  w  Słotwinie

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1100

Opublikowano 12.12.2013 r.

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Świdnica w okresie 01.01.2013
÷ 31.12.2013


Plik pdf  (6,21 MB)

Opublikowano 10.12.2012 r.

 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica
w okresie 01.01.2013 ÷ 31.12.2013

Plik pdf  (86,3 KB)

Opublikowano 10.12.2012 r.

 

Uchwała Rady Gminy Świdnica w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres 01.01.2013
÷ 31.12.2013


Plik pdf  (755 KB)

Opublikowano 10.12.2012 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

 

W dniu 06.09.2013 r. biuro spółki
w Słotwinie będzie nieczynne

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

Opublikowano 30.08.2013 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W związku z planowanymi wyłączeniami energii elektrycznej

w dniu 22.04.2013 r. KASA w siedzibie spółki
w Słotwinie będzie czynna w godz. od 700 do 900

Opublikowano 17.04.2013 r.

 

 

U W A G A   -   Z I M A  ! ! !

Zabezpiecz  instalację  wodociągową
i  wodomierz  przed  mrozem  !!!

przeczytaj   . . .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej

w dniu   19.03.2013 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Mokrzeszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 18.03.2013 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej

w dniu  11.03.2013 r.   od godz.  1100  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny - Osiedle "Krokus"

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 08.03.2013 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej

w dniu  11.03.2013 r.   od godz.  800  do godz.  1600  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Miłochów,  Boleścin  i  Grodziszcze

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 08.03.2013 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej

w dniu  01.03.2013 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Pogorzała  i  Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.02.2013 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej

w dniu  28.02.2013 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Pogorzała  i  Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 26.02.2013 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi
na sieci wodociągowej
w dniu 
04.02.2013 r.
   od godz.  800  do godz.  1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Słotwina  -  budynki  nr  od  1  do  61d

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2013 r.

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Świdnica w okresie 01.01.2012 ÷ 31.12.2012


Plik pdf  (6,02 MB)

Opublikowano 12.12.2011 r.

 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica
w okresie 01.01.2012 ÷ 31.12.2012

Plik pdf  (165 KB)

Opublikowano 12.12.2011 r.

 

Uchwała Rady Gminy Świdnica w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres 01.01.2012 ÷ 31.12.2012


Plik pdf  (805 KB)

Opublikowano 12.12.2011 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniu 31.12.2012 r. kasa w siedzibie spółki
w Słotwinie będzie czynna w godz. od 700 do 1300

Opublikowano 28.12.2012 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniu 24.12.2012 r. (Wigilia) biuro spółki będzie  n i e c z y n n e

Dniem pracy biura spółki będzie natomiast  sobota  15.12.2012 r. Zapraszamy w godz. 700 ÷ 1500

Opublikowano 10.12.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej
w dniu  13.12.2012 r.
  od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Komorów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.11.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi
na sieci wodociągowej
w dniach 
 29 - 30.11.2012 r.
   od godz.  800  do godz.  1600
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Słotwina,   Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,

Pogorzała,   Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.11.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
19.11.2012 r. od godz. 1500 do godz. 1700
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Modliszów  i  Pogorzała

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 16.11.2012 r.

 

Zaproszenie  do  złożenia  oferty

 na  przetarg nieograniczony w zakresie :

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych :
oleju napędowego i etyliny 95
oraz płynów eksploatacyjnych”

 

1. Ogłoszenie  (.pdf)

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (.pdf)

 

3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  (.pdf)

 

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   (.pdf)

 

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  (.pdf)

 

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych
(.pdf)

 

7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy  (.pdf)

 

8.  Zawiadomienie o wyniku przetargu  (.pdf)

 

Opublikowano 12.11.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
16.11.2012 r. od godz. 800 do godz. 1600
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Makowice,  Opoczka  i  Bojanice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 07.11.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
13.11.2012 r. od godz. 800 do godz. 1600
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Stachowice  i  Stachowiczki

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 07.11.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej


w dniach :    09.11.2012 r. 

oraz    od   12.11.2012 r.   do   15.11.2012 r.
o
d godz.  800  do godz.  1600 ;

mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Lutomia Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 07.11.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej


w dniach od  05.11.2012 r.  ,   07.11.2012 r.
oraz   08.11.2012 r.
o
d godz.  800  do godz.  1600 ;

mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Wieruszów ,  Lutomia Dolna ,  Lutomia Górna ,

Lutomia Mała ,  Stachowice   i   Stachowiczki

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.11.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
30.10.2012 r. od godz. 800 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Burkatów  i   Bystrzyca Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.10.2012 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 na  przetarg nieograniczony w zakresie :

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych :
oleju napędowego i etyliny 95
oraz płynów eksploatacyjnych”

(opublikowanego poniżej w dniu 11.10.2012 r.)

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalnego Sp. z o.o. w Słotwinie informuje,

iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważnia poniżej

ogłoszone postępowanie z uwagi na fakt, że jest ono obarczone niemożliwą do

usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Uzasadnienie unieważnienia  (.pdf)

 

Opublikowano 29.10.2012 r.

 

Zaproszenie  do  złożenia  oferty

 na  przetarg nieograniczony w zakresie :

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych :
oleju napędowego i etyliny 95
oraz płynów eksploatacyjnych”

 

1. Szczegóły zamówienia  (.pdf)

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (.pdf)

 

3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  (.pdf)

 

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   (.pdf)

 

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  (.pdf)

 

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych
(.pdf)

 

7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy  (.pdf)

 

Opublikowano 11.10.2012 r.

 

Rada Nadzorcza Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

w Słotwinie informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

w dniu 04.10.2012 r. dokonało wyboru podmiotu,

uprawnionego do badań finansowych, do przeprowadzenia "dobrowolnego" badania

sprawozdania finansowego Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Sp. z o.o. w Słotwinie  za 2012 r.


Badanie sprawozdania przeprowadzi :

Biuro Biegłych Rewidentów AUDYT Sp z o.o.

ul. Bystrzycka 24,  58-100 Świdnica


Opublikowano 08.10.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
09.10.2012 r. od godz. 800 do godz. 1600
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Witoszów Dolny - Osiedle Krokus

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 08.10.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej


w dniach od  03.10.2012 r.   do  05.10.2012 r.
oraz   08.10.2012 r.
o
d godz.  800  do godz.  1600 ;

mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,

Pogorzała,   Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.09.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi
na sieci wodociągowej
w dniu 
 04.10.2012 r.
   od godz.  900  do godz.  1400
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości    P s z e n n o

w rejonie ulic :  Wiosenna,  Jesienna,  Słoneczna
Krótka,  Spacerowa
  i  Zacisze

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.10.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej


w dniu   28.09.2012 r.
   od godz.  800  do godz.  1000 ;
w dniu   01.10.2012 r.
   od godz.  800  do godz.  1600 ;
w dniu   02.10.2012 r.
   od godz.  1600  do godz.  1900


mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,

Pogorzała,   Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 21.09.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
27.09.2012 r. od godz. 800 do godz. 1100
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Opoczka  i  Bojanice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 21.09.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
27.09.2012 r. od godz. 800 do godz. 1600
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Burkatów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 21.09.2012 r.

 

Zaproszenie  do  złożenia  oferty

 na  zadanie :

Badanie sprawozdania finansowego Świdnickiego Gminnego

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z/s w Słotwinie

za 2012 rok w zakresie przedmiotowym

zakreślonym w ustawie o rachunkowości i normach badania

ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

 

 

1. Szczegóły zaproszenia  (.pdf)

 

2. Formularz ofertowy  (.pdf)

 

3. Projekt umowy  (.pdf)

 

4. Oświadczenie  (.pdf)

 

 

Opublikowano 07.09.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi
na sieci wodociągowej
w dniu 
 27.08.2012 r.
   od godz.  900  do godz.  1200
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,

Pogorzała,   Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.08.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi
na sieci wodociągowej
w dniu
 16.08.2012 r.
  od godz. 700 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,

Pogorzała,   Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.08.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi
na sieci wodociągowej
w dniach
  od  08.08.2012 r.  do  10.08.2012 r.

mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,

Pogorzała,   Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 07.08.2012 r.

 

Zaproszenie  do  złożenia  oferty

 na  zadanie :

„Dostawa i montaż monitoringu

i wizualizacji GPRS

 

1. Szczegóły zaproszenia

 

2. Projekt umowy

 

 

Opublikowano 12.07.2012 r.

 

Zaproszenie  do  złożenia  oferty

 na  zadanie :

„Obsługa i bieżąca naprawa w zakresie instalacji

i urządzeń elektroenergetycznych

na obiektach eksploatowanych przez Świdnickie Gminne

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 

1. Szczegóły zaproszenia

 

2. Projekt umowy

 

3. Załącznik nr 1 do umowy  -  wykaz obiektów

 

 

Opublikowano 12.07.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi
na sieci wodociągowej
w dniu
 06.06.2012 r.
  od godz. 900 do godz. 1400
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Zawiszów,  Sulisławice  i  Wiśniowa

 

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 04.06.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniach
 05.06.2012 r.  oraz   12.06.2012 r.

o
d godz. 800 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,    Witoszów Górny,

Pogorzała  i  Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 31.05.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
04.06.2012 r. od godz. 800 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Opoczka,  Makowice,  Bojanice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 30.05.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
10.05.2012 r. od godz. 800 do godz. 1600
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Wieruszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 07.05.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
20.04.2012 r. od godz. 800 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Witoszów Dolny, Witoszów Górny,

                   Pogorzała  i  Modliszów
 

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 04.04.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
30.03.2012 r. od godz. 800 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Opoczka
 

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 26.03.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
29.03.2012 r. od godz. 800 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Komorów
 

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 26.03.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z potrzebą wykonania prac
remontowo-konserwacyjnych na sieci wodociągowej
w dniu
28.03.2012 r. od godz. 800 do godz. 1300 mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :    Wilków  i  Niegoszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 23.03.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
28.02.2012 r. od godz. 800 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Bystrzyca Górna  i  Lubachów
 

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.02.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
27.02.2012 r. od godz. 800 do godz. 1600
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Lutomia Dolna, Lutomia Górna,
Lutomia Mała, Stachowice, Stachowiczki

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.02.2012 r.

 

Zaproszenie  do  złożenia  oferty

 na  zadanie :

„Zakup nawiertek NWZ i armatury 2012”

 

1. Szczegóły zaproszenia

 

2. Załącznik nr 3 do oferty

 

3. Projekt umowy

 

 

Opublikowano 01.02.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
18.01.2012 r. od godz. 800 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Bystrzyca Górna,
Lubachów - Złoty Las

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 16.01.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
17.01.2012 r. od godz. 800 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Modliszów,  Pogorzała,

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 16.01.2012 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
16.01.2012 r. od godz. 800 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Opoczka,  Bojanice,

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 15.01.2012 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniu 30.12.2011 r. kasa w siedzibie spółki
w Słotwinie będzie czynna do godz. 1200

Opublikowano 27.12.2011 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z potrzebą wykonania prac
remontowo-konserwacyjnych na sieci wodociągowej
w dniu
15.12.2011 r. od godz. 800 do godz. 1300 mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :    Opoczka  i  Bojanice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.12.2011 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z potrzebą wykonania prac
remontowo-konserwacyjnych na sieci wodociągowej
w dniu
05.12.2011 r. od godz. 800 do godz. 1200 mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :    Z a w i s z ó w

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano dn. 01.12.2011 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
08.11.2011 r. od godz. 800 do godz. 1500
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Witoszów Dolny - Os. "Krokus"

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano dn. 07.11.2011 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z potrzebą wykonania prac
remontowo-konserwacyjnych na sieci wodociągowej
w dniu
11.10.2011 r. od godz. 900 do godz. 1500 mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :    M o k r z e s z ó w    D o l n y

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano dn. 06.10.2011 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z potrzebą wykonania pilnych prac
remontowo-konserwacyjnych na sieci wodociągowej
w dniu
23.09.2011 r. od godz. 800 do godz. 1300 mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :    S ł o t w i n a   od  n-ru  1  do  59

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano dn. 22.09.2011 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
21.09.2011 r. od godz. 800 do godz. 1600
oraz
w dniu 28.09.2011 r. od godz. 800 do godz. 1600
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Pogorzała

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano dn. 20.09.2011 r.

 

Ogłoszenie o  zamówieniu publicznym

 na  zadanie :

„Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni ścieków
SUPERBOS-150 w Krzyżowej”

 

Rodzaj zamówienia :  roboty budowlane
 

s z c z e g ó ł y    o g ł o s z e n i a  ...
 

Dokumenty do pobrania :


1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt Budowlany :

a) strona tytułowa projektu technologicznego
b) projekt technologiczny

c) wewnętrzne instalacje elektryczne

d) rysunki do projektu technologicznego

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły
w trakcie postępowania przetargowego :


1. Odpowiedź z dn. 19.09.2011 r.

2. Odpowiedź z dn. 22.09.2011 r.

2a) Pozwolenie na budowę

3. Odpowiedź z dn. 23.09.2011 r.

 

4. Odpowiedź - Zmiana terminu wykonania zamówienia

- Zawiadomienie o wyniku wyboru oferty

 

 

Opublikowano dn. 13.09.2011 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z potrzebą wykonania pilnych prac
remontowo-konserwacyjnych na sieci wodociągowej
w dniu
08.09.2011 r. od godz. 800 do godz. 1200 mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :    S ł o t w i n a

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.09.2011 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z zapowiadanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej
w dniu
06.09.2011 r. od godz. 800 do godz. 1100
oraz
w dniu 07.09.2011 r. od godz. 1200 do godz. 1600
mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Opoczka,  Bojanice,

Bystrzyca Górna  i  Lubachów 

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.09.2011 r.

 

Zaproszenie  do  złożenia  oferty

 na  zadanie :

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego typu FURGON”

s z c z e g ó ł y  ...

 

Opublikowano 04.08.2011 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z potrzebą wykonania pilnych prac
remontowo-konserwacyjnych na sieci wodociągowej
w dniu
04.07.2011 r. od godz. 1000 do godz. 1500 mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Bystrzyca Górna  i  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.06.2011 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z potrzebą wykonania pilnych prac
remontowo-konserwacyjnych na sieci wodociągowej
w dniu
29.06.2011 r. od godz. 1000 do godz. 1800 mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :  Bystrzyca Górna  i  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 27.06.2011 r.

 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica w okresie 01.01.2011
÷ 31.12.2011

Plik pdf  (157 KB)

Opublikowano w XII.2010 r.

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Świdnica w okresie 01.01.2011
÷ 31.12.2011


Plik pdf  (1,95 MB)

Opublikowano w XII.2010 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniu 21.05.2010 r. biuro spółki będzie nieczynne

Opublikowano 17.05.2010 r.

 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica w okresie 01.01.2010
-
31.12.2010)

Plik pdf  (156 KB)

Opublikowano w XII.2009 r.

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Świdnica w okresie 01.01.2010 r.
÷ 31.12.2010 r.


Plik pdf  (1,32 MB)

Opublikowano w XII.2009 r.

 

U W A G A  !

W dniu 24.12.2009 r. biuro spółki będzie nieczynne.

Opublikowano 21.XII.2009 r.

 

U W A G A  !!!

Od 01.10.2009 r. zmiana numeru konta bankowego :

Bank Zachodni WBK SA 1. Oddział w Świdnicy
55 1090 2369 0000 0001 1262 8642

Opublikowano w IX.2009 r.

 

powrót do góry ...                                                  powrót na stronę główną ...