Strona  GłównaObsługa  KlientaJakość  wodyCennik  usługFormularze

Akty  prawneO  FirmieWyślij  e-mailJak do nas trafićArchiwum strony

 

 

 

1.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązująca na terenie gminy Świdnica
w okresie od 03.07.2023 r. do 03.07.2026 r.  

2.

Aktualny cennik usług dodatkowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo 

3.

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryfy obowiązującej na terenie Gminy Świdnica

w okresie od 03.07.2023 r. do 03.07.2026 r.) 

4.

Cennik usług komunalnych  -  koszenie trawy, przycinanie żywopłotów 

 

ARCHIWUM :

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązująca na terenie gminy Świdnica
w okresie od 26.03.2022 r. do 26.03.2025 r.  

(okres obowiązywania skrócony został do 02.07.2023 r.)

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryfy obowiązującej na terenie Gminy Świdnica

w okresie od 26.03.2022 r. do 26.03.2025 r.) 

(okres obowiązywania skrócony został do 02.07.2023 r.)

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązująca na terenie gminy Świdnica
w okresie od 12.06.2018 r. do 11.06.2021 r.  

Informujemy, że zgodnie z art. 24g Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)
dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej
taryfy albo tymczasowej taryfy.

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryfy obowiązującej na terenie Gminy Świdnica

w okresie od 12.06.2018 r. do 11.06.2021r.) 

Informujemy, że zgodnie z art. 24g Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)
dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej
taryfy albo tymczasowej taryfy.

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2018

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica
 w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017)

Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.01.2017 ÷ 31.12.2017

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres 01.01.2017 ÷ 31.12.2017

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica
 w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016)

Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.01.2016 ÷ 31.12.2016

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres 01.01.2016 ÷ 31.12.2016

Cennik usług dodatkowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo 01.02.2016 ÷ 30.04.2016

Cennik usług dodatkowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo 2015 r.


Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica
 w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015)

Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.01.2015 ÷ 31.12.2015

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres 01.01.2015 ÷ 31.12.2015

Cennik usług dodatkowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo XI.2013 - 2014

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica
 w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014)

Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.01.2014 ÷ 31.12.2014

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres 01.01.2014 ÷ 31.12.2014

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica
 w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013)

Plik pdf  (86,3 KB)

Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.01.2013 ÷ 31.12.2013

Plik pdf  (6,21 MB)

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres 01.01.2013 ÷ 31.12.2013

Plik pdf  (755 KB)

Aktualny cennik usług dodatkowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo

Plik pdf  (196 KB)

Cennik usług dodatkowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo do 31.12.2012 r.

Plik pdf (2,5 MB)

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica
 w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012)

Plik pdf  (165 KB)

Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.01.2012 ÷ 31.12.2012

Plik pdf  (6,02 MB)

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres 01.01.2012 ÷ 31.12.2012

Plik pdf  (805 KB)

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica
 w okresie 01.01.2011 - 31.12.2011)

Plik pdf  (157 KB)

Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.01.2011 ÷ 31.12.2011

Plik pdf (1,95 MB)

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres 01.01.2011 ÷ 31.12.2011

Plik pdf (279 KB)

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Świdnica

 w okresie 01.01.2010 -
31.12.2010)

Plik pdf  (156 KB)

Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.01.2010 ÷ 31.12.2010

Plik pdf (1,32 MB)

Uchwała w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres 01.01.2010 ÷ 31.12.2010

Plik pdf (209 KB)

Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w okresie
01.07.2008 r. ÷ 31.12.2009 r.

Plik pdf (1,67 MB)

Kalkulacja usług dodatkowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo

(obowiązywała do 12.03.2012 r.)

Plik pdf (224 KB)