Zasady udzielania zamówień

 

                                                                                                    powrót na stronę główną

 

 

 

 

                                                 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/POIS/2017 na zadanie pn.:

 

„Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej"

 

dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 14.08.2017 r.

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 23.08.2017 r. :

 

Opublikowano 23.08.2017 r.

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 29.08.2017 r. :

 

Opublikowano 29.08.2017 r.

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 31.08.2017 r. :

 

Opublikowano 31.08.2017 r

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 11.09.2017 r. :

 

Opublikowano 11.09.2017 r

 

    Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.09.2017 r. :

 

Opublikowano 18.09.2017 r.

 

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 28.09.2017 r. :

 

Opublikowano 28.09.2017 r.

 

 

 

 

                                                                                                          powrót na stronę główną