Zasady udzielania zamówień

 

                                                                                                    powrót na stronę główną

 

 

 

 

                                                 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/POIS/2018 na zadanie pn.:

 

„Likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów gm. Świdnica"

 

dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 12.10.2018 r.

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 29.10.2018 r. :

 

Opublikowano 29.10.2018

 

   Informacja o wyborze oferty dn. 09.11.2018 r. :

 

Opublikowano 09.11.2018

 

 

                                                                                                          powrót na stronę główną