Zasady udzielania zamówień

 

                                                                                                    powrót na stronę główną

 

 

 

 

                                                 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 8/POIS/2017 z dnia 17.08.2017 r.
na zadania pn.:

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie”

oraz

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie”

 

dla projektu pn.:

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica"

 

  

   Dokumentacja :

1.

Część I  IDW     (.pdf)

2.

Część II  Wzór umowy     (.pdf)

3.

Część III  OPZ spis treści     (.pdf)

4.

Część III-1  DP-1 Komorów     (.pdf)

5.

Część III-1  DP-1 Komorów geotechnika     (.pdf)

6.

Część III-1  DP-1 Słotwina     (.pdf)

7.

Część III-1  DP-1 Słotwina geotechnika     (.pdf)

8.

Część III-1  DP-2 Komorów     (.pdf)

8.1

Część III-1  DP-2 Komorów - uzupełnienie     (.pdf)

9.

Część III-1  DP-2 Komorów rys. KS-1 PZT     (.jpg)

10.

Część III-1  DP-2 Komorów rys. sieć ks     (.pdf)

11.

Część III-1  DP-2 Komorów rys. sieć wodociągowa     (.pdf)

12.

Część III-1  DP-2 Komorów rys. zag. ter. pom. oraz drogi     (.pdf)

13.

Część III-1  DP-2 Słotwina     (.pdf)

14.

Część III-1  DP-3 Przedmiar robót - wstęp     (.pdf)

15.

Część III-1  DP-3 PR Komorów     (.pdf)

16.

Część III-1  DP-3 PR Słotwina     (.pdf)

17.

Część III-1  DP-4     (.pdf)

18.

Część III-2  STWiORB     (.pdf)

19.

Część III-3 Pomocniczy przedmiar robót     (.pdf)

20.

Załączniki nr 1 - 5 do IDW  (forma edytowalna)     (.doc)

 

Opublikowano 17.08.2017 r.

 

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 07.09.2017 r. :

 

Opublikowano 07.09.2017 r.

 

   Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.09.2017 r. :

 

Opublikowano 12.09.2017 r.

 

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 29.09.2017 r. :

 

Opublikowano 29.09.2017 r.

 

 

 

 

                                                                                                          powrót na stronę główną