Zasady udzielania zamówień

 

                                                                                                    powrót na stronę główną

 

 

 

 

                                                 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 9/POIS/2017 na zadanie pn.:

 

„Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej"

 

dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 13.10.2017 r.

  

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 23.10.2017 r. :

 

Opublikowano 23.10.2017 r.

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 25.10.2017 r. :

 

Opublikowano 25.10.2017 r.

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 31.10.2017 r. :

 

Opublikowano 31.10.2017 r.

 

   Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.11.2017 r. :

 

Opublikowano 15.11.2017 r.

 

 

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 11.12.2017 r. :

 

Opublikowano 11.12.2017 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną