Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Informacja dla mieszkańców

W Komorowie będą trwały prace związane z przepięciem odbiorców wody do nowej sieci, z przepięciem dostawców ścieków do nowego systemu kanalizacji zbiorczej – i najważniejsze: wpięcia do nowego systemu kanalizacyjnego instalacji kanalizacji sanitarnych, które dotychczas były podłączone do bezodpływowych zbiorników lub kanalizacji deszczowej. Wszystkie posesje w Komorowie powinny być podłączone do nowego systemu kanalizacji sanitarnej najpóźniej do 30.06.2020 roku.

Przed przystąpieniem do wykonania takiego przepięcia właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Spółki (Bystrzyca Dolna 55A) wniosku o zapewnienie odbioru ścieków i wydanie technicznych warunków podłączenia – wniosek (formularz nr 13) można pobrać ze strony ŚGPK

http://www.sgpk.pl/Skladniki/formularze/wniosek_o_zapewnienie.pdf

Ostatnia aktualizacja 29 października 2019

Przerwa w pracach budowlanych

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne informuje mieszkańców Komorowa, że w okresie od 22.12.2018r. do 06.01.2019r. nastąpi przerwa w pracach budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Ostatnia aktualizacja 04 grudnia 2018

Planowane prace w kwietniu 2018r.

W kwietniu br. prowadzone będą roboty na odcinkach:

  • obok firmy Mebelstyl,
  • w drodze dojazdowej do posesji 13a, 13 b i młyna
  • w okolicy budynków nr 18,19 i 20
Ostatnia aktualizacja 09 kwietnia 2018