Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Zapytanie ofertowe nr 7/POIŚ/2016 na zadanie pn. :

„Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną” dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

Szczegóły (do pobrania w formacie PDF oraz DOCX):

  1. Instrukcja dla Wykonawców
  2. Umowa
  3. Opis przedmiotu zamówienia
  4. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego
  5. Odpowiedzi na zapytanie
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Informacja o wyborze oferty
  8. Informacje o umowie
  9. Formularz ofertowy
Ostatnia aktualizacja 21 lutego 2017