powrót na stronę główną

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy nr 3/ZAP/2021 pn.:

 

"Zakup ciągnika wraz z osprzętem"

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 04.02.2021 r.

 

 

   Zmiana ogłoszenia z dn. 11.02.2021 r. :

 

Opublikowano 11.02.2021 r.

 

   Zmiana ogłoszenia z dn. 18.02.2021 r. :

 

Opublikowano 11.02.2021 r.

 

 

   Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 09.03.2021 r. :

 

Opublikowano 09.03.2021 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną