powrót na stronę główną

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 09/ZAP/2022 z dn. 09.05.2022 r. na zadanie pn.:

 

"Usługi transportowe związane z naprawami i budową dróg, placów, chodników
i urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Świdnica"

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 09.05.2022 r.

 

 

   Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.05.2022 r. :

 

Opublikowano 16.05.2022 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną