powrót na stronę główną

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/ZAP/2023 z dn. 06.02.2023 r. na zadanie pn.:

 

"Zakup kruszywa"

 

  

   Dokumentacja :

Opublikowano 06.02.2023 r.

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 14.02.2023 r. :

Opublikowano 14.02.2023 r.

 

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 20.02.2023 r. :

Opublikowano 20.02.2023 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną