powrót na stronę główną

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 09/ZAP/2023 z dn. 23.05.2023 r. na zadanie pn.:

 

"Usługi transportowe związane z naprawami i budową dróg, placów, chodników
i urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Świdnica"

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 23.05.2023 r.

 

    Informacja z otwarcia i wyboru oferty z dn. 31.05.2023 r. :

Opublikowano 31.05.2023 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną