powrót na stronę główną

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 8/ZAP/2023 z dn. 11.05.2023 r. na zadanie pn.:

 

"Transport odpadów o kodzie 190899 z oczyszczalni będących w eksploatacji
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
na terenie gminy Świdnica"

 

  

   Dokumentacja :

1.

Zapytanie ofertowe nr 8/ZAP/2023     (.pdf)

2.

Projekt umowy i załączniki    (.pdf)

3.

Wzór oferty    (.pdf)

 

Opublikowano 11.05.2023 r.

 

 

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 29.05.2023 r. :

 

Opublikowano 31.05.2023 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną