powrót na stronę główną

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 9/ZAP/2023 z dn. 11.05.2023 r. na zadanie pn.:

 

"Transport odpadów o kodzie 190899 z oczyszczalni będących w eksploatacji
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
na terenie gminy Świdnica"

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 01.06.2023 r.

 

 

 

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 12.06.2023 r. :

 

Opublikowano 13.06.2023 r.

                                                                                                          powrót na stronę główną