powrót na stronę główną

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 23/ZAM/2018 z dn. 21.11.2018 r. na zadanie pn.:

 

"Wykonanie odwiertu studni głębinowej K-IV o głębokości 100 m na ujęciu wody
w miejscowości Komorów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
na pobór wody oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień
"

 

  

   Dokumentacja :

Opublikowano 22.11.2018 r.

 

 

   Uzupełnienie dokumentacji z dn. 29.11.2018 r. :

Opublikowano 29.11.2018 r.

 

 

   Uzupełnienie z dnia 30.11.2018 r.  :

Opublikowano 30.11.2018 r.

 

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.12.2018 r. :

1.

Informacja z otwarcia ofert     (.pdf)

Opublikowano 11.12.2018 r.

 

 

   Informacja o wyborze oferty z dn. 18.12.2018 r. :

1.

Informacja o wyborze oferty     (.pdf)

Opublikowano 18.12.2018 r.

 

 

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 07.01.2019 r. :

Opublikowano 07.01.2019 r.

 

                                                                                                          powrót na stronę główną