Zasady udzielania zamówień

 

                                                                                                    powrót na stronę główną

 

 

 

 

                                                 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/POIŚ/2017 na zadanie pn.:

 

„Zadanie nr 6: Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie”

dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”

 

  

   Dokumentacja :

 

Opublikowano 25.05.2017 r.

 

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 08.06.2017 r. :

 

Opublikowano 08.06.2017 r.

 

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 12.06.2017 r. :

 

Opublikowano 12.06.2017 r.

 

 

   Zmiana ogłoszenia z dnia 20.06.2017 r. :

 

Opublikowano 20.06.2017 r.

 

 

   Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.06.2017 r. :

 

Opublikowano 28.06.2017 r.

 

 

   Informacja o wyborze oferty z dnia 03.07.2017 r. :

 

Opublikowano 03.07.2017 r.

 

 

                                                                                                          powrót na stronę główną