powrót na stronę główną ...

 

ARCHIWUM     STRONY

 

Informujemy,  że  w  dniu  10.07.2024 r.  (środa)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 10.07.2024 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  29.03.2024 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 27.03.2024 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  22.01.2024 r.  (poniedziałek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 16.01.2024 r  .

 

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w organizowanej przez naszą spółkę zbiórce karmy i innych rzeczy dla zwierzaków, które przebywają
w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy.

 

Do 20.12.2023r. wszystkie dary można zostawiać
w naszej siedzibie w Bystrzycy Dolnej – do godz. 13.00

Dziękujemy w imieniu zwierzaków!

Zarząd i pracownicy ŚGPK

 

 

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci

Kazimierza Rutkowskiego

wieloletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w Bystrzycy Dolnej

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich

 

                                                   Członkowie Rady Nadzorczej

                                                            Zarząd i pracownicy

 

Informujemy,  że  w  dniu  17.11.2023 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 02.11.2023 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  22.09.2023 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 19.09.2023 r  .

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku :

Pracownik porządkowy

w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu

 

szczegóły  (.pdf)

RODO - Klauzula zgody kandydata do rekrutacji  (.pdf)

Opublikowano 23.05.2023 r

 

Informujemy, że ze względu na okres wakacyjno-urlopowy zarówno Odbiorców naszych usług
jak i pracowników spółki i tym samym częstym brakiem możliwości dokonania odczytów wodomierzy
przez naszych pracowników – prosimy o samodzielne podawanie w lipcu i sierpniu stanów wodomierzy pod nr tel.  74 – 851 – 59 – 83  w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00.

W przypadku braku odczytów wodomierzy spółka, korzystając ze stosownych zapisów w obowiązujących umowach, będzie wystawiać faktury na podstawie zużycia średniego ustalanego odrębnie dla każdego wodomierza.

 W przypadku istotnych rozbieżności jakie mogą wystąpić wskutek takiego rozliczenia, ewentualna różnica zostanie rozliczona w przyszłych okresach rozliczeniowych lub na indywidualny wniosek Odbiorcy zostanie skorygowana po wpłynięciu takiego wniosku.

W powyższych przypadkach faktury wystawiane będą w biurze spółki i doręczane do Odbiorców
przez kuriera.

Opublikowano 13.07.2023 r.

 

U W A G A  !

Informujemy, że w dniach od 5. do 12. czerwca 2023 r. w godzinach 8.00 ÷ 14.00
w
  BYSTRZYCY GÓRNEJ - OSIEDLE SOWIE

wymieniane będą wodomierze główne na wodomierze przystosowane do odczytu radiowego.

Wymiany dokonywać będą pracownicy Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej  -  po okazaniu legitymacji służbowych.

Prosimy użytkowników nieruchomości o umożliwienie dokonania wymiany.

W przypadku nieobecności użytkownika nieruchomości w wyznaczonym terminie
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 851 59 87 w celu ustalenia innego terminu.

Wymiana jest bezpłatna - w żadnym przypadku pracownicy nie będą żądać jakiejkolwiek zapłaty

W razie uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem spółki - dane kontaktowe powyżej.

 

Opublikowano 01.06.2023 r.

 

U W A G A  !

Informujemy, że w dniach od 24. do 31. maja 2023 r. w godzinach 8.00 ÷ 14.00
w
  BURKATOWIE NA OSIEDLU POGÓRZE

wymieniane będą wodomierze główne na wodomierze przystosowane do odczytu radiowego.

Wymiany dokonywać będą pracownicy Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej  -  po okazaniu legitymacji służbowych.

Prosimy użytkowników nieruchomości o umożliwienie dokonania wymiany.

W przypadku nieobecności użytkownika nieruchomości w wyznaczonym terminie
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 851 59 87 w celu ustalenia innego terminu.

Wymiana jest bezpłatna - w żadnym przypadku pracownicy nie będą żądać jakiejkolwiek zapłaty

W razie uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem spółki - dane kontaktowe powyżej.

 

Opublikowano 23.05.2023 r.

 

Informujemy,  że  w  dniu  02.05.2023 r.  (wtorek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 26.04.2023 r  .

 

Informujemy, że Uchwałą nr LXXIII/684/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 29.12.2022 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dopłatę z budżetu Gminy Świdnica dla taryfowych grup odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe (17. i 18. grupa taryfowa odbiorców odprowadzających ścieki) w wysokości 1,01 zł (brutto) do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

W związku z tym od dnia 01.01.2023 r. cena 1 m3 odprowadzanych ścieków dla tych odbiorców usług będzie wynosić 11,47 zł (brutto).

treść uchwały

Opublikowano 03.01.2023 r.

 

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego pracownika.

Odszedł od nas Krzysztof Pisarski

nasze kondolencje

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  22.02.2023 r. od godz. 800 do godz. 1300 
mogą wystąpić 
przerwy w dostawie wody do miejscowości :

Lutomia Mała, Lutomia Dolna, Stachowice, Stachowiczki

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 22.02.2023 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku :

Specjalista ds. koordynacji prac Zespołów / Kierowca
w Dziale Gospodarki Komunalnej

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

szczegóły

RODO - Klauzula zgody kandydata do rekrutacji

Opublikowano 10.05.2022 r

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku :

Kierowca / operator maszyn rolniczych

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

szczegóły

RODO - Klauzula zgody kandydata do rekrutacji

Opublikowano 10.05.2022 r

 

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego pracownika.

Odszedł od nas Andrzej Apostolski

nasze kondolencje

 

Informujemy,  że  w  dniu  23.12.2022 r.  (piątek)

KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A będzie czynna do godz.  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 22.12.2022 r  .

 

U W A G A  !

Informujemy, że od dnia 17.10.2022 r. w  MODLISZOWIE

wymieniane będą wodomierze główne w związku z końcem ważności ich legalizacji.

Wymiany dokonywać będą pracownicy Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej  -  po okazaniu legitymacji służbowych.

Prosimy użytkowników nieruchomości o umożliwienie dokonania wymiany.

Wymiana jest bezpłatna - w żadnym przypadku pracownicy nie będą żądać jakiejkolwiek zapłaty

W razie uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem spółki - dane kontaktowe powyżej.

 

Opublikowano 13.10.2022 r.

 

U W A G A  !

Informujemy, że w dniach od 10 do 14.10.2022 r. w  NIEGOSZOWIE

wymieniane będą wodomierze główne w związku z końcem ważności ich legalizacji.

Wymiany dokonywać będą pracownicy Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej  -  po okazaniu legitymacji służbowych.

Prosimy użytkowników nieruchomości o umożliwienie dokonania wymiany.

Wymiana jest bezpłatna - w żadnym przypadku pracownicy nie będą żądać jakiejkolwiek zapłaty

W razie uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem spółki - dane kontaktowe powyżej.

 

Opublikowano 07.10.2022 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z awarią na ujęciu wody w Komorowie  -  w dniach od  20.08.2022 r.   do  22.08.2022 r. 
mogą wystąpić spadki ciśnienia wody u Odbiorców z miejscowości :
  Witoszów Dolny  i  Komorów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 20.08.2022 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  17.08.2022 r. od godz. 800 do godz. 1500 
mogą wystąpić 
przerwy w dostawie wody do miejscowości :  Pszenno

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 16.08.2022 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  16.08.2022 r. od godz. 900 do godz. 1500 
mogą wystąpić 
przerwy w dostawie wody do miejscowości :  Boleścin

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 16.08.2022 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci elektroenergetycznej zapowiadanymi przez firmę TAURON
w dniu
  21.06.2022 r.
od godz. 1000 do godz. 1400

oraz  w dniu  22.06.2022 r. od godz. 800 do godz. 1400

mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości   Lutomia Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 21.06.2022 r.

 

Informujemy,  że  w  dniu  15.04.2022 r.  (piątek)

KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A będzie czynna do godz.  1200

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 14.04.2022 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu  29.03.2022 r. od godz. 800 do godz. 1500 
mogą wystąpić 
przerwy w dostawie wody 
do miejscowości :
  PSZENNO  dot. ulic :
Letnia, Wiosenna, Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, Agrestowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Winogronowa, Malinowa, Słoneczna, Makowa, Kwiatowa

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.03.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

informuje, że

taryfa obowiązująca od dnia 26.03.2022 r.,

zgodnie ze zgłaszanymi do spółki oczekiwaniami mieszkańców miejscowości posiadających sieć kanalizacji sanitarnej, którzy byli dotychczas rozliczani w cyklu dwumiesięcznym (Boleścin, Jagodnik, Bystrzyca Dolna, Wilków, częściowo Mokrzeszów i częściowo Makowice),

ustala cykl rozliczania dla wszystkich odbiorców odprowadzających ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej wyłącznie jako jednomiesięczny.

Od kwietnia 2022 r. odbiorcy usług odprowadzający ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej

będą rozliczani w okresach jednomiesięcznych.

Informujemy ponadto, że ze względu na konieczność dostosowania systemu rozliczeniowego spółki
do nowej taryfy, faktury obejmujące datę zmiany nie będą wystawiane przez inkasenta
lecz w biurze spółki i następnie zostaną dostarczone do siedziby odbiorcy.

Za niedogodności z tego wynikające przepraszamy.

Kolejne faktury będą wystawiane w dotychczasowy sposób, tj. również przez inkasentów w siedzibie odbiorcy z możliwością jednoczesnego pobrania należności.

 

Opublikowano 23.03.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

informuje, że

w dniu 18.03.2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

ogłosił zatwierdzoną dla gminy Świdnica taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat
 

Taryfa będzie obowiązywać od dnia 26 marca 2022 r.
 

             treść decyzji i szczegóły  taryfy   (plik  .pdf)

 

Ceny i stawki opłat za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków

(wyciąg z taryfy obowiązującej na terenie Gminy Świdnica w okresie od 26.03.2022 r. do 26.03.2025 r.)

plik  .pdf)

 

Opublikowano 23.03.2022 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  21.03.2022 r. od godz. 800 do godz. 1500 
mogą wystąpić 
przerwy w dostawie wody 
do miejscowości :
  Witoszów Dolny,  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 18.03.2022 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci elektroenergetycznej zapowiadanymi przez firmę TAURON
w dniu
  23.02.2022 r.
od godz. 800 do godz. 1700  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody 
do miejscowości :
  Burkatów,  Bystrzyca Górna,  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 21.02.2022 r.

 

Informujemy, że od dnia 28.02.2022 r. biuro i kasa spółki
w Bystrzycy Dolnej 55A zostaną otwarte dla klientów.

Wstęp do biura będzie możliwy wyłącznie w maseczkach ochronnych,
a w biurze jednocześnie może przebywać max 2 klientów.

Mimo to, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników ich obsługujących, zalecamy ograniczenie wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej wyłącznie do niezbędnych przypadków.

Zalecamy również dokonywanie wpłat drogą elektroniczną, a w przypadku wpłat w kasie spółki - bezgotówkowo kartami płatniczymi.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.01.2022 r. w spr. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a także zaleceniami służb sanitarnych, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników

z dniem 24.01.2022 r.

biuro i kasa w siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej

zostają zamknięte

 

Prosimy o zgłaszanie spraw pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana umów :
   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :  665-199-104, 665-195-105,    665-201-107

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:
   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan.:
   tel. 74-851-59-87,  e-mail : 
a.hucko@sgpk.pl , a.janus@sgpk.pl

- pozostałe sprawy – sekretariat  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

Wskazane jest samodzielne odczytywanie wodomierzy i podawanie stanu licznika w terminach odczytów poszczególnych miejscowości. Harmonogram odczytów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "Obsługa Klienta".

Wpłaty należności prosimy dokonywać drogą elektroniczną.

Dokumenty należy składać drogą pocztową, do skrzynki podawczej znajdującej się w izolowanej części wejścia do siedziby spółki lub do skrzynki pocztowej przy wjeździe na teren posesji spółki albo drogą elektroniczną w postaci skanów na w/w adresy e-mail.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Ograniczenia obowiązują do odwołania.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

Opublikowano 24.01.2022 r.

 

Informujemy,  że  w  dniu  07.01.2022 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 29.12.2021 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  31.12.2021 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 29.12.2021 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  24.12.2021 r.  (piątek - Wigilia)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 21.12.2021 r  .

 

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego pracownika.

Odszedł od nas Piotr Kazek.

nasze kondolencje

 

Informujemy,  że  w  dniu  17.12.2021 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 15.12.2021 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  04.10.2021 r.
od godz. 800 do godz. 1200  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :


Witoszów Dolny  -  ul. Południowa

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 04.10.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci elektroenergetycznej przez firmę TAURON w dniu  01.10.2021 r.
od godz. 900 do godz. 1100  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :
Lutomia Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.09.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  29.09.2021 r.
od godz. 800 do godz. 1200  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :


Komorów  -  Osiedle  "Arkadia"

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.09.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  15.09.2021 r.
od godz. 800 do godz. 1500  wystąpi  przerwa w dostawie wody  do miejscowości :


PANKÓW

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.09.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu  14.09.2021 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :
Bystrzyca Dolna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.09.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  13.09.2021 r.
od godz. 800 do godz. 1700  wystąpi  przerwa w dostawie wody  do miejscowości :


PANKÓW

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.09.2021 r.

 

U W A G A  !

Informujemy, że w dniach od 18 do 24.08.2021 r. w Pankowie

wymieniane będą wodomierze główne w związku z końcem ważności ich legalizacji.

Wymiany dokonywać będą pracownicy Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej  -  po okazaniu legitymacji służbowych.

Prosimy użytkowników nieruchomości o umożliwienie dokonania wymiany.

W razie uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem spółki - dane kontaktowe powyżej.

 

Opublikowano 16.08.2021 r.

 

U W A G A  !

APELUJEMY  DO  MIESZKAŃCÓW  O  OSZCZĘDNE

I  RACJONALNE  KORZYSTANIE  Z  WODY

 

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, brakiem opadów oraz bardzo dużym wzrostem zużycia wody, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, apelujemy o racjonalne
i oszczędne gospodarowanie wodą
.

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wzywa do ograniczenia
podlewania trawników, kwiatów, napełniania basenów, mycia samochodów itp.,
tak aby wystarc
zyło wody do celów spożywczych i higienicznych

Z uwagi na dwukrotny wzrost zużycia wody, rozległy i nierówny obszar gminy
oraz nieracjonalne gospodarowanie zużyciem wody
w godzinach popołudniowych i wieczornych mogą wystąpić przerwy w dostawie wody
.

Zasoby wody nie są niewyczerpalne, dlatego szanujmy wodę,
aby była dostępna dla wszystkich mieszkańców !!!

 

OGŁOSZENIE

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

o g ł a s z a

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości :

 

działka gruntu nr 216/6 w Makowicach gmina Świdnica, o powierzchni 0,04 ha, opisana w księdze wieczystej SW1S/00026002/8, zabudowana parterowym budynkiem wolnostojącym po byłej stacji uzdatniania wody o powierzchni użytkowej 32,5 m2 i kubaturze 130 m3 i stopniu zużycia szacowanym na 41 %.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki nr 216/6 przeznaczony jest pod zabudowania i urządzenia związane z poborem, uzdatnianiem i przesyłem wody.

Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godz. 1000  –  w siedzibie Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej nr 55A.

Cena wywoławcza nieruchomości :  13.700,00 zł  (trzynaście tysięcy siedemset złotych)

Wysokość wadium :  1.370,00 zł  (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych)

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

szczegóły  ogłoszenia  (plik .pdf)
 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Klauzula informacyjna RODO  (plik .pdf)

 

Opublikowano 24.05.2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego :

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15.06.2021 r. nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 216/6 w Makowicach, zabudowaną parterowym budynkiem wolnostojącym po byłej stacji uzdatniania wody, została sprzedana za kwotę 13.900,00 zł.

Opublikowano 22.06.2021 r.

 

Informujemy, że od dnia 17.05.2021 r. biuro i kasa spółki
w Bystrzycy Dolnej 55A zostały otwarte dla klientów.

Wstęp do biura możliwy będzie wyłącznie w maseczkach ochronnych,
a w biurze jednocześnie może przebywać max 2 klientów
(z zachowaniem 1,5-metrowej odległości od siebie).

Mimo to, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników ich obsługujących, zalecamy ograniczenie wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej wyłącznie do niezbędnych przypadków.

Zachęcamy do wcześniejszych konsultacji telefonicznych pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub zgłoszenie sprawy drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana
  umów :   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

 

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :

   665-199-104,   665-195-105,   665-201-107

 

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:

   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

 

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan. :

   tel. 74-851-59-87,  e-mail :  a.hucko@sgpk.pl ,  a.janus@sgpk.pl

 

- pozostałe sprawy – sekretariat

  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

 

Zalecamy również dokonywanie wpłat drogą elektroniczną, a w przypadku wpłat w kasie spółki - bezgotówkowo kartami płatniczymi.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

Informujemy,  że  w  dniu  14.05.2021 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 07.05.2021 r  .

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 19.03.2021 r. w spr. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a także zaleceniami służb sanitarnych, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników

z dniem 22.03.2021 r.

biuro i kasa w siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej

zostają zamknięte

 

Prosimy o zgłaszanie spraw pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana umów :
   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :  665-199-104, 665-195-105,    665-201-107

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:
   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan.:
   tel. 74-851-59-87,  e-mail : 
a.hucko@sgpk.pl , a.janus@sgpk.pl

- pozostałe sprawy – sekretariat  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

Wskazane jest samodzielne odczytywanie wodomierzy i podawanie stanu licznika w terminach odczytów poszczególnych miejscowości. Harmonogram odczytów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "Obsługa Klienta".

Wpłaty należności prosimy dokonywać drogą elektroniczną.

Dokumenty należy składać drogą pocztową, do skrzynki podawczej znajdującej się w izolowanej części wejścia do siedziby spółki lub do skrzynki pocztowej przy wjeździe na teren posesji spółki albo drogą elektroniczną w postaci skanów na w/w adresy e-mail.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Ograniczenia obowiązują do odwołania.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

Opublikowano 19.03.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  29.04.2021 r.
od godz. 900 do godz. 1400  wystąpi  przerwa w dostawie wody  do miejscowości :
Słotwina Osiedle Nad Potokiem

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.04.2021 r.

 

 

Informujemy, że od dnia 01.02.2021 r. biuro i kasa spółki w Bystrzycy Dolnej 55A zostaną otwarte dla klientów.

Wstęp do biura możliwy będzie wyłącznie w maseczkach ochronnych,
a w biurze jednocześnie może przebywać max 2 klientów
(z zachowaniem 1,5-metrowej odległości od siebie).

Mimo to, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników ich obsługujących, zalecamy ograniczenie wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej wyłącznie do niezbędnych przypadków.

Zachęcamy do wcześniejszych konsultacji telefonicznych pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub zgłoszenie sprawy drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana
  umów :   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

 

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :

   665-199-104,   665-195-105,   665-201-107

 

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:

   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

 

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan. :

   tel. 74-851-59-87,  e-mail :  a.hucko@sgpk.pl ,  a.janus@sgpk.pl

 

- pozostałe sprawy – sekretariat

  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

 

Zalecamy również dokonywanie wpłat drogą elektroniczną, a w przypadku wpłat w kasie spółki - bezgotówkowo kartami płatniczymi.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

U W A G A

Informujemy, że w związku z występującymi licznymi awariami
na starej sieci wodociągowej w Komorowie
w dniu 29.12.2020 r. nastąpi zamknięcie tej sieci.

Brak wody stwierdzony od tego dnia należy niezwłocznie zgłosić do siedziby spółki
pod nr tel.  74-851-59-80   lub   74-851-59-87

 Opublikowano 29.12.2020 r  .

 

 

Pragniemy poinformować odbiorów naszych usług zamieszkałych w miejscowościach :
Witoszów Dolny,  Witoszów Górny,  Pogorzała  oraz  Modliszów,
że Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  jest w trakcie
modernizacji hydroforni w miejscowości Witoszów Dolny.

W ramach zadania między innymi wymieniony zostanie na nowy wyeksploatowany już zestaw hydroforowy. Modernizacja ta poprawi niezawodność działania urządzeń wodociągowych i ograniczy przerwy w świadczeniu usługi dostawy wody.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w pierwszym tygodniu września.

Opublikowano 21.08.2020 r  .

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 02.11.2020 r. w spr. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a także zaleceniami służb sanitarnych, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników z dniem 09.11.2020 r. biuro i kasa w siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej zostają zamknięte.

 

Prosimy o zgłaszanie spraw pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana umów :
   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :   665-199-104,   665-195-105,    665-201-107

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:
   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan.:
   tel. 74-851-59-87,  e-mail : 
a.hucko@sgpk.pl , a.janus@sgpk.pl

- pozostałe sprawy – sekretariat  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

Wskazane jest samodzielne odczytywanie wodomierzy i podawanie stanu licznika w terminach odczytów poszczególnych miejscowości.

Wpłaty należności prosimy dokonywać drogą elektroniczną.

Dokumenty należy składać drogą pocztową, do skrzynki podawczej znajdującej się w izolowanej części wejścia do siedziby spółki lub do skrzynki pocztowej przy wjeździe na teren posesji spółki albo drogą elektroniczną w postaci skanów na w/w adresy e-mail.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Ograniczenia obowiązują do odwołania.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

Apel do Mieszkańców

w spr. epidemii koronawirusa

 W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń oraz zaleceniami służb sanitarnych wobec epidemii koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników zalecamy ograniczenie wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej wyłącznie do niezbędnych przypadków.

Zachęcamy do wcześniejszych konsultacji telefonicznych pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub zgłoszenie sprawy drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana
  umów :   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

 

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :

   665-199-104,   665-195-105,   665-201-107

 

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:

   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

 

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan. :

   tel. 74-851-59-87,  e-mail :  a.hucko@sgpk.pl ,  a.janus@sgpk.pl

 

- pozostałe sprawy – sekretariat

  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

 

Zalecamy również dokonywanie wpłat drogą elektroniczną, a w przypadku wpłat w kasie spółki - bezgotówkowo kartami płatniczymi.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

U  W  A  G  A  !!!   -   B R A K   W O D Y

Informujemy, że w dniu  31.08.2020 r. (poniedziałek)  od godz. 700 do godz. 2400
wystąpi przerwa w dostawie wody do następujących miejscowości :

Witoszów Dolny,  Osiedle Krokus,  Witoszów Górny,  Pogorzała,  Modliszów

 

Wyznaczone zostały zastępcze punkty poboru wody :

1. Witoszów Dolny - budynek nr 30 - przy sklepie spożywczym "Orbita"
2. Witoszów Dolny - przy i bezpośrednio za budynkiem nr 143

 

W czasie przerwy w dostawie woda nie będzie dowożona, dlatego prosimy o wcześniejsze zgromadzenie zapasu.

 

Brak wody spowodowany jest pracami modernizacyjnymi na pompowni wody w Witoszowie Dolnym.

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.08.2020 r.

 

Informujemy,  że  w  dniu  17.08.2020 r.  (poniedziałek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 10.08.2020 r  .

 

Apel do Mieszkańców w spr. epidemii koronawirusa

Informujemy, że kasa w siedzibie spółki jest nieczynna do odwołania oraz uruchomiona została bezpieczna strefa przyjmowania pism i wniosków od interesantów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców w świetle rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zalecamy ograniczenie kontaktów z inkasentami dokonującymi odczytów wodomierzy. Wskazane jest samodzielne odczytywanie wodomierzy i podawanie stanu licznika (w terminach odczytów poszczególnych miejscowości) :

  •  telefonicznie na n-ry telefonów stacjonarnych :  74-851-59-83  lub  74-851-59-80

  •  sms-em na n-ry telefonów komórkowych inkasentów :  665-199-104 , 665-195-105 , 665-201-107

  •  e-mailem na adres : woda@sgpk.pl

W takim przypadku faktura zostanie wystawiona w biurze spółki i dostarczona drogą tradycyjną do skrzynki korespondencyjnej Odbiorcy. Przypominamy przy tej okazji o spoczywającym na Właścicielu nieruchomości obowiązku prawnym posiadania takiej skrzynki.

Informujemy, że bez względu na powyższe – nasi pracownicy będą nadal dokonywać odczytów wodomierzy oraz wystawiać faktury w nieruchomościach, w których istnieje swobodny dostęp do wodomierza lub możliwość pozostawienia faktury bez konieczności kontaktu z mieszkańcami. W celu uniknięcia skumulowania należności za wodę lub ścieki z powodu braku możliwości odczytu wodomierzy – spółka będzie korzystać z prawa wystawienia faktur na podstawie zużycia średniego z wcześniejszych okresów rozliczeniowych (zgodnie z zawartymi umowami).

Zalecamy również rezygnację z dokonywania wpłat gotówką u inkasenta. Bezpieczną formą dokonywania wpłat pozostają w takiej sytuacji przelewy dokonywane drogą elektroniczną.

W trosce o dobro naszych klientów, jak również pracowników ich obsługujących, zalecamy także zrezygnowanie z wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej lub ograniczenie ich wyłącznie do niezbędnych przypadków. Każdą sprawę można wcześniej skonsultować telefonicznie pod n-rem telefonu 74-851-59-80 lub e-mailowo pod adresem sgpk@sgpk.pl i ustalić rzeczywistą potrzebę osobistej wizyty w siedzibie spółki.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku :

Monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych  -  kierowca

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

szczegóły

RODO - Klauzula zgody kandydata do rekrutacji

Opublikowano 15.11.2019 r

 

U W A G A

Ze względu na awarię centrali telefonicznej w siedzibie spółki

awarie prosimy zgłaszać wyłącznie na poniższe numery :

 wodociągowe - tel. :  665-334-106      kanalizacyjne - tel. :  665-180-103

Za utrudnienia - przepraszamy

 

Informujemy,  że  w  dniu  31.12.2019 r.  (wtorek - Sylwester)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  czynne :
KASA  w  godz.  od  7
00  do  1200

BIURO  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 18.12.2019 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  24.12.2019 r.  (wtorek - Wigilia)

KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będzie  NIECZYNNA

BIURO  będzie czynne w godzinach od 7.00 do 13.00

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 18.12.2019 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  15.10.2019 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :
Jagodnik,  Jakubów,  Bystrzyca Dolna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.10.2019 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z trwającym usuwaniem awarii na sieci wodociągowej

do dnia  06.07.2019 r.  do ok. godz. 1200  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody

do miejscowości :   Lutomia Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 05.07.2019 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  08.07.2019 r.
od godz. 900 do godz. 1400  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :   Pszenno
w rejonie ulic :   Kwiatowa,  Jesienna,  Letnia,  Wiosenna,  Czereśniowa,  Brzoskwiniowa,  Słoneczna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 05.07.2019 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  04.07.2019 r.
od godz. 800 do godz. 1600  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Gogołów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 03.07.2019 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  02.07.2019 r.
od godz. 900 do godz. 1400  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :   Pszenno
w rejonie ulic :   Kwiatowa,  Jesienna,  Letnia,  Wiosenna,  Czereśniowa,  Brzoskwiniowa,  Słoneczna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.06.2019 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  01.07.2019 r.
od godz. 800 do godz. 1400  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Gogołów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.06.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku :

Odczytywacz wodomierzy - Inkasent

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

szczegóły

RODO - Klauzula zgody kandydata do rekrutacji

Opublikowano 07.01.2019 r.

 

Informujemy,  że w dniach 25 i 26.06.2019 r. (wtorek i środa)

z powodu wysokich temperatur

 BIURO  i  KASA w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą czynne w godz.  od  7.00  do  13.00

 

Informujemy,  że w dniu  19.04.2019 r. (piątek)

BIURO  i  KASA
w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą czynne do godz. 13.00

Opublikowano 18.04.2019 r  .

 

     Posiadamy do sprzedaży :
1. Komputer inkasencki PSION Workabout MX 2MB  -  szt. 4
2. Drukarka Voyager 2000  -  szt. 2
3. Drukarka MEFA-2010N  -  szt. 1
Sprzęt używany, z wyraźnymi śladami użytkowania, sprawny. Cena do uzgodnienia.
Informacje szczegółowe pod nr tel. 74-851-59-83

 

 

Informujemy,  że  w  dniu  31.12.2018 r.  (poniedziałek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  czynne :
KASA  w  godz.  od  7
30  do  1200

BIURO  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 27.12.2018 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  24.12.2018 r.  (poniedziałek - Wigilia)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 17.12.2018 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  14.12.2018 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 10.12.2018 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  06.11.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.11.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  31.10.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 30.10.2018 r.

 

Informujemy,  że  w  dniu  28.09.2018 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1200 ,

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 27.09.2018 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  11.09.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1000  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Panków

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.09.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  28.08.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 27.08.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  24.08.2018 r.
od godz. 900 do godz. 1300  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Wilków

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 23.08.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku :

Monter urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych  -  kierowca

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

szczegóły

RODO - Klauzula zgody kandydata do rekrutacji

Opublikowano 06.08.2018 r

 

Informujemy,  że w dniach  od  07.08.2018 r.  do  10.08.2018 r.

BIURO  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będzie  czynne  w  godz.  od  700  do  1400 ,

KASA  będzie  czynna  w  godz.  od  730  do  1300
 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 06.08.2018 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu  09.08.2018 r.
od godz. 730 do godz. 1400  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :   Boleścin

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 08.08.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  30.07.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1600  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :
Bystrzyca Górna  i  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 27.07.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  13.07.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1400  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :   Burkatów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 11.07.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Dokumentacje projektowe na budowę sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz projektów tymczasowej organizacji ruchu 2018"

szczegóły

Opublikowano 28.06.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

"Dobór, dostawa i montaż zestawu hydroforowego
do pompowni wody 'Manhatan' w miejscowości Bystrzyca Górna"

 

szczegóły

Opublikowano 12.04.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

„Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2018"

 

szczegóły

Opublikowano 22.03.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

„Leasing i ubezpieczenie fabrycznie nowego samochodu dostawczego
typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony"

 

szczegóły

Opublikowano 26.02.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

„Leasing i ubezpieczenie fabrycznie nowego samochodu dostawczego
typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony"

 

szczegóły

Opublikowano 16.02.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby
leasingu operacyjnego (z opcją zakupu)"

 

szczegóły

Opublikowano 02.02.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Zakup nawiertek NWZ i armatury 2018

 

szczegóły

Opublikowano 31.01.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

działając na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zborowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami)

 

ogłasza

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

obowiązujące na terenie Gminy Świdnica
w okresie od dn. 01.01.2018 r. do dn. 31.12.2018 r.

Taryfy te zostały zatwierdzone Uchwałą nr L/447/2017
Rady Gminy Świdnica z dnia 23.11.2017 r.

 

          s z c z e g ó ł y   (plik  .pdf)

Opublikowano 30.11.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

informuje, że na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
oraz

na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zborowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami)

Rada Gminy Świdnica podjęła uchwałę
Nr L/448/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

na okres od dn. 01.01.2018 r. do dn. 31.12.2018 r.

 

          s z c z e g ó ł y   (plik  .pdf)

Opublikowano 30.11.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  27.06.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :   Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 26.06.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  12.06.2018 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody 

do miejscowości :   Lutomia Dolna,  Lutomia Górna,  Stachowiczki

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 11.06.2018 r.

 

Informujemy,  że w dniu  01.06.2018 r. (piątek)

BIURO  i  KASA
w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą    N I E C Z Y N N E

Opublikowano 29.05.2018 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  23.04.2018 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody 

do miejscowości :   Niegoszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 23.04.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  04.04.2018 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody 

do miejscowości :   Słotwina - Osiedle Nad Potokiem

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 04.04.2018 r.

 

Informujemy,  że w dniu  30.03.2018 r. (piątek)

BIURO  i  KASA
w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą czynne do godz. 13.00

Opublikowano 29.03.2018 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  09.03.2018 r.

od godz.  800  do godz.  1600  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody 

do miejscowości :   Burkatów  i  Bystrzyca Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 08.03.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z awarią na sieci wodociągowej
w dniu
 07.03.2018 r.
  od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody    do miejscowości :

Gogołów  i  Krzczonów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.03.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby
leasingu operacyjnego (z opcją zakupu)"

 

szczegóły

Opublikowano 24.01.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej przez dostawcę energii
w dniu
 05.02.2018 r.
  od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody    do miejscowości :

Burkatów,  Bystrzyca Górna,  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej przez dostawcę energii
w dniu
 02.02.2018 r.
  od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody    do miejscowości :  Burkatów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej przez dostawcę energii
w dniu
 01.02.2018 r.
  od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody    do miejscowości :

Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  01.02.2018 r.

od godz.  800  do godz.  1200  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody   do miejscowości :   Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Zakup odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony
 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 11.01.2018 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 22.01.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Świadczenie usług pocztowych na terenie Polski
z wyłączeniem powiatu świdnickiego
 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 11.01.2018 r.

 

Odpowiedź na zapytania z dn. 17.01.2018 r.     (.pdf)

Opublikowano 17.01.2018 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 19.01.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Świadczenie usług pocztowych na terenie powiatu świdnickiego

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 11.01.2018 r.

 

Odpowiedź na zapytania z dn. 17.01.2018 r.     (.pdf)

Opublikowano 17.01.2018 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 19.01.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Obsługa i bieżąca naprawa w zakresie instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych na obiektach eksploatowanych
przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 18.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 28.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Świadczenie usług pocztowych
na terenie powiatu i gminy Świdnica oraz Polski na rok 2018
 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 15.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 27.12.2017 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania  (plik  .pdf)

Opublikowano 29.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 15.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 27.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Badanie wody, popłuczyn i ścieków

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 14.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 21.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Transport odpadów o kodzie 190899 i 200304
wraz z czyszczeniem komór na przepompowniach ścieków
i oczyszczalniach na terenie gminy Świdnica
wraz z wywozem ścieków

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 14.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 21.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

o g ł a s z a

 

nabór na stanowisko :   GŁÓWNY  KSIĘGOWY

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 24.11.2017 r.

 

Informujemy,  że w dniu  02.01.2018 r.

BIURO  i  KASA

w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A  będą

N I E C Z Y N N E

Opublikowano 28.12.2017 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej

przez dostawcę energii w dniu  02.01.2018 r.

od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.12.2017 r.

 

Informujemy,  że w dniu  15.12.2017 r.

BIURO  i  KASA
w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą czynne do godz. 13.00

Opublikowano 12.12.2017 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  13.12.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Mokrzeszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 12.12.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  03.11.2017 r.

od godz.  830  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.11.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  19.10.2017 r.

od godz.  830  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Lutomi Małej  i  Lutomi Dolnej

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 18.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  11.10.2017 r.

od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  10.10.2017 r.

od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 09.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z awarią sieci energetycznej w dniu  06.10.2017 r.
wystąpiła

p r z e r w a    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny, Witoszów Górny,  Pogorzała
i  Modliszów

Planowane usunięcie awarii przez służby energetyczne
przewidywane jest
do godz.  1600

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  04.09.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Lutomi Dolnej

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.09.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  29.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  25.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Panków

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  16.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Makowice  od n-ru  1  do n-ru  24

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej
w dniu
  02.08.2017 r.
od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Wilków,  Niegoszów,

Wiśniowa,  Sulisławice,  Zawiszów 

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  02.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Krzczonów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej

przez dostawcę energii w dniu  27.07.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1600  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Mokrzeszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na oczyszczalni ścieków

w dniu 25.07.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Makowice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu 24.07.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Grodziszcze

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 21.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej

do pompowni wody w dniu  08.07.2017 r.

od godz.  1500  do godz.  1900  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Bystrzyca Górna  i  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W dniu   30.06.2017 r. trwa usuwanie awarii  na sieci wodociągowej
w Witoszowie Dolnym.
W związku z tym mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,  Pogorzała  i  Modliszów

Przewidywany czas usunięcia awarii :  godz. 1200

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 30.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  29.06.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,  Pogorzała  i  Modliszów

 

Aktualizacja :

W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych problemów technicznych
w trakcie prac - przerwy mogą wydłużyć się do godziny 1700.

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w okresie :   od  24.05.2017 r.   do  30.06.2017 r.

od godz.  2300  do godz.  500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 23.05.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu   16.06.2017 r.
od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  14.06.2017 r.

od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Grodziszcze

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 13.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w okresie :   od  05.06.2017 r.   do  09.06.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Bystrzyca Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   07.06.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   17.05.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Pszenno

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 15.05.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   18.04.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.04.2017 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  15.03.2017 r.  do  13.04.2017 r.
planowane  są  kontrole  nieruchomości  z  terenu  Boleścina

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 15.03.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie :

„Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2017"

 

szczegóły oferty  (plik  .pdf)

 

1. Projekt umowy dostawy   (plik  .pdf)

2. Załącznik nr 1 do umowy dostawy  -  oferta cenowa   (plik  .pdf)

3. Załącznik nr 2 do umowy dostawy  -  wymagane oświadczenia   (plik  .pdf)

4. Załącznik nr 3 do umowy dostawy  -  formularz cenowy   (plik  .pdf)

 

Opublikowano 02.02.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty    (plik  .pdf)

Opublikowano 15.02.2017 r.

 

U W A G A   -    Z I M A  !!!

Zabezpiecz instalację wodociągową
i wodomierz przed mrozem  !!!

przeczytaj   . . .

 

Rada Nadzorcza Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
z/s w Bystrzycy Dolnej 55A,

działając z upoważnienia  Zgromadzenia Wspólników

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na "dobrowolne"
badanie sprawozdania finansowego
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z/s w Bystrzycy Dolnej 55A
 za 2016 rok w zakresie przedmiotowym zakreślonym w ustawie o rachunkowości
i normach badania ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami
w kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania za 2016 rok”, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 03.10.2016 roku do godz. 14°° na adres siedziby Spółki:
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,   Bystrzyca Dolna 55A,   58-100 Świdnica

Wyboru wykonawcy przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Zgromadzenie Wspólników Spółki

 

1. Zapytanie ofertowe  (plik .pdf)

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  (plik .doc)

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy  (plik .doc)

4. Oświadczenie  (plik .doc)

Opublikowano dn. 26.09.2016 r.

 

5. Zawiadomienie o wyniku  (plik .pdf)

Opublikowano dn. 12.10.2016 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  01.03.2017 r.  do  10.03.2017 r.
planowane  są  kontrole  nieruchomości  z  terenu  Jagodnika

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 23.02.2017 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  15.02.2017 r.  do  24.02.2017 r.  planowane  są
kontrole  nieruchomości  z  terenu  Grodziszcza  i  Krzyżowej

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 13.02.2017 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  01.02.2017 r.  do  10.02.2017 r.
planowane  są  kontrole  nieruchomości  z  terenu  Bystrzycy Dolnej

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 30.01.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   13.02.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Opoczka,  Makowice i  Bojanice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.02.2017 r.

 

 

ARCHIWUM  STRONY  DO ROKU  2017

powrót do góry ...                                                  powrót na stronę główną ...