powrót na stronę główną ...

 

ARCHIWUM     STRONY

U  W  A  G  A  !!!

W związku z awarią na ujęciu wody w Komorowie  -  w dniach od  20.08.2022 r.   do  22.08.2022 r. 
mogą wystąpić spadki ciśnienia wody u Odbiorców z miejscowości :
  Witoszów Dolny  i  Komorów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 20.08.2022 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  17.08.2022 r. od godz. 800 do godz. 1500 
mogą wystąpić 
przerwy w dostawie wody do miejscowości :  Pszenno

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 16.08.2022 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  16.08.2022 r. od godz. 900 do godz. 1500 
mogą wystąpić 
przerwy w dostawie wody do miejscowości :  Boleścin

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 16.08.2022 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci elektroenergetycznej zapowiadanymi przez firmę TAURON
w dniu
  21.06.2022 r.
od godz. 1000 do godz. 1400

oraz  w dniu  22.06.2022 r. od godz. 800 do godz. 1400

mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości   Lutomia Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 21.06.2022 r.

 

Informujemy,  że  w  dniu  15.04.2022 r.  (piątek)

KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A będzie czynna do godz.  1200

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 14.04.2022 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu  29.03.2022 r. od godz. 800 do godz. 1500 
mogą wystąpić 
przerwy w dostawie wody 
do miejscowości :
  PSZENNO  dot. ulic :
Letnia, Wiosenna, Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, Agrestowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Winogronowa, Malinowa, Słoneczna, Makowa, Kwiatowa

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.03.2022 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  21.03.2022 r. od godz. 800 do godz. 1500 
mogą wystąpić 
przerwy w dostawie wody 
do miejscowości :
  Witoszów Dolny,  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 18.03.2022 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci elektroenergetycznej zapowiadanymi przez firmę TAURON
w dniu
  23.02.2022 r.
od godz. 800 do godz. 1700  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody 
do miejscowości :
  Burkatów,  Bystrzyca Górna,  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 21.02.2022 r.

 

Informujemy, że od dnia 28.02.2022 r. biuro i kasa spółki
w Bystrzycy Dolnej 55A zostaną otwarte dla klientów.

Wstęp do biura będzie możliwy wyłącznie w maseczkach ochronnych,
a w biurze jednocześnie może przebywać max 2 klientów.

Mimo to, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników ich obsługujących, zalecamy ograniczenie wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej wyłącznie do niezbędnych przypadków.

Zalecamy również dokonywanie wpłat drogą elektroniczną, a w przypadku wpłat w kasie spółki - bezgotówkowo kartami płatniczymi.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.01.2022 r. w spr. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a także zaleceniami służb sanitarnych, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników

z dniem 24.01.2022 r.

biuro i kasa w siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej

zostają zamknięte

 

Prosimy o zgłaszanie spraw pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana umów :
   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :  665-199-104, 665-195-105,    665-201-107

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:
   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan.:
   tel. 74-851-59-87,  e-mail : 
a.hucko@sgpk.pl , a.janus@sgpk.pl

- pozostałe sprawy – sekretariat  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

Wskazane jest samodzielne odczytywanie wodomierzy i podawanie stanu licznika w terminach odczytów poszczególnych miejscowości. Harmonogram odczytów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "Obsługa Klienta".

Wpłaty należności prosimy dokonywać drogą elektroniczną.

Dokumenty należy składać drogą pocztową, do skrzynki podawczej znajdującej się w izolowanej części wejścia do siedziby spółki lub do skrzynki pocztowej przy wjeździe na teren posesji spółki albo drogą elektroniczną w postaci skanów na w/w adresy e-mail.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Ograniczenia obowiązują do odwołania.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

Opublikowano 24.01.2022 r.

 

Informujemy,  że  w  dniu  07.01.2022 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 29.12.2021 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  31.12.2021 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 29.12.2021 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  24.12.2021 r.  (piątek - Wigilia)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 21.12.2021 r  .

 

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego pracownika.

Odszedł od nas Piotr Kazek.

nasze kondolencje

 

Informujemy,  że  w  dniu  17.12.2021 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 15.12.2021 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  04.10.2021 r.
od godz. 800 do godz. 1200  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :


Witoszów Dolny  -  ul. Południowa

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 04.10.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci elektroenergetycznej przez firmę TAURON w dniu  01.10.2021 r.
od godz. 900 do godz. 1100  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :
Lutomia Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.09.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  29.09.2021 r.
od godz. 800 do godz. 1200  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :


Komorów  -  Osiedle  "Arkadia"

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.09.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  15.09.2021 r.
od godz. 800 do godz. 1500  wystąpi  przerwa w dostawie wody  do miejscowości :


PANKÓW

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.09.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu  14.09.2021 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :
Bystrzyca Dolna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.09.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  13.09.2021 r.
od godz. 800 do godz. 1700  wystąpi  przerwa w dostawie wody  do miejscowości :


PANKÓW

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.09.2021 r.

 

U W A G A  !

Informujemy, że w dniach od 18 do 24.08.2021 r. w Pankowie

wymieniane będą wodomierze główne w związku z końcem ważności ich legalizacji.

Wymiany dokonywać będą pracownicy Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej  -  po okazaniu legitymacji służbowych.

Prosimy użytkowników nieruchomości o umożliwienie dokonania wymiany.

W razie uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem spółki - dane kontaktowe powyżej.

 

Opublikowano 16.08.2021 r.

 

U W A G A  !

APELUJEMY  DO  MIESZKAŃCÓW  O  OSZCZĘDNE

I  RACJONALNE  KORZYSTANIE  Z  WODY

 

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, brakiem opadów oraz bardzo dużym wzrostem zużycia wody, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, apelujemy o racjonalne
i oszczędne gospodarowanie wodą
.

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wzywa do ograniczenia
podlewania trawników, kwiatów, napełniania basenów, mycia samochodów itp.,
tak aby wystarc
zyło wody do celów spożywczych i higienicznych

Z uwagi na dwukrotny wzrost zużycia wody, rozległy i nierówny obszar gminy
oraz nieracjonalne gospodarowanie zużyciem wody
w godzinach popołudniowych i wieczornych mogą wystąpić przerwy w dostawie wody
.

Zasoby wody nie są niewyczerpalne, dlatego szanujmy wodę,
aby była dostępna dla wszystkich mieszkańców !!!

 

OGŁOSZENIE

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

o g ł a s z a

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości :

 

działka gruntu nr 216/6 w Makowicach gmina Świdnica, o powierzchni 0,04 ha, opisana w księdze wieczystej SW1S/00026002/8, zabudowana parterowym budynkiem wolnostojącym po byłej stacji uzdatniania wody o powierzchni użytkowej 32,5 m2 i kubaturze 130 m3 i stopniu zużycia szacowanym na 41 %.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki nr 216/6 przeznaczony jest pod zabudowania i urządzenia związane z poborem, uzdatnianiem i przesyłem wody.

Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godz. 1000  –  w siedzibie Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej nr 55A.

Cena wywoławcza nieruchomości :  13.700,00 zł  (trzynaście tysięcy siedemset złotych)

Wysokość wadium :  1.370,00 zł  (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych)

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

szczegóły  ogłoszenia  (plik .pdf)
 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Klauzula informacyjna RODO  (plik .pdf)

 

Opublikowano 24.05.2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego :

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15.06.2021 r. nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 216/6 w Makowicach, zabudowaną parterowym budynkiem wolnostojącym po byłej stacji uzdatniania wody, została sprzedana za kwotę 13.900,00 zł.

Opublikowano 22.06.2021 r.

 

Informujemy, że od dnia 17.05.2021 r. biuro i kasa spółki
w Bystrzycy Dolnej 55A zostały otwarte dla klientów.

Wstęp do biura możliwy będzie wyłącznie w maseczkach ochronnych,
a w biurze jednocześnie może przebywać max 2 klientów
(z zachowaniem 1,5-metrowej odległości od siebie).

Mimo to, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników ich obsługujących, zalecamy ograniczenie wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej wyłącznie do niezbędnych przypadków.

Zachęcamy do wcześniejszych konsultacji telefonicznych pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub zgłoszenie sprawy drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana
  umów :   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

 

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :

   665-199-104,   665-195-105,   665-201-107

 

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:

   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

 

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan. :

   tel. 74-851-59-87,  e-mail :  a.hucko@sgpk.pl ,  a.janus@sgpk.pl

 

- pozostałe sprawy – sekretariat

  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

 

Zalecamy również dokonywanie wpłat drogą elektroniczną, a w przypadku wpłat w kasie spółki - bezgotówkowo kartami płatniczymi.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

Informujemy,  że  w  dniu  14.05.2021 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 07.05.2021 r  .

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 19.03.2021 r. w spr. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a także zaleceniami służb sanitarnych, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników

z dniem 22.03.2021 r.

biuro i kasa w siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej

zostają zamknięte

 

Prosimy o zgłaszanie spraw pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana umów :
   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :  665-199-104, 665-195-105,    665-201-107

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:
   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan.:
   tel. 74-851-59-87,  e-mail : 
a.hucko@sgpk.pl , a.janus@sgpk.pl

- pozostałe sprawy – sekretariat  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

Wskazane jest samodzielne odczytywanie wodomierzy i podawanie stanu licznika w terminach odczytów poszczególnych miejscowości. Harmonogram odczytów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "Obsługa Klienta".

Wpłaty należności prosimy dokonywać drogą elektroniczną.

Dokumenty należy składać drogą pocztową, do skrzynki podawczej znajdującej się w izolowanej części wejścia do siedziby spółki lub do skrzynki pocztowej przy wjeździe na teren posesji spółki albo drogą elektroniczną w postaci skanów na w/w adresy e-mail.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Ograniczenia obowiązują do odwołania.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

Opublikowano 19.03.2021 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  29.04.2021 r.
od godz. 900 do godz. 1400  wystąpi  przerwa w dostawie wody  do miejscowości :
Słotwina Osiedle Nad Potokiem

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.04.2021 r.

 

 

Informujemy, że od dnia 01.02.2021 r. biuro i kasa spółki w Bystrzycy Dolnej 55A zostaną otwarte dla klientów.

Wstęp do biura możliwy będzie wyłącznie w maseczkach ochronnych,
a w biurze jednocześnie może przebywać max 2 klientów
(z zachowaniem 1,5-metrowej odległości od siebie).

Mimo to, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników ich obsługujących, zalecamy ograniczenie wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej wyłącznie do niezbędnych przypadków.

Zachęcamy do wcześniejszych konsultacji telefonicznych pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub zgłoszenie sprawy drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana
  umów :   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

 

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :

   665-199-104,   665-195-105,   665-201-107

 

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:

   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

 

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan. :

   tel. 74-851-59-87,  e-mail :  a.hucko@sgpk.pl ,  a.janus@sgpk.pl

 

- pozostałe sprawy – sekretariat

  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

 

Zalecamy również dokonywanie wpłat drogą elektroniczną, a w przypadku wpłat w kasie spółki - bezgotówkowo kartami płatniczymi.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

U W A G A

Informujemy, że w związku z występującymi licznymi awariami
na starej sieci wodociągowej w Komorowie
w dniu 29.12.2020 r. nastąpi zamknięcie tej sieci.

Brak wody stwierdzony od tego dnia należy niezwłocznie zgłosić do siedziby spółki
pod nr tel.  74-851-59-80   lub   74-851-59-87

 Opublikowano 29.12.2020 r  .

 

 

Pragniemy poinformować odbiorów naszych usług zamieszkałych w miejscowościach :
Witoszów Dolny,  Witoszów Górny,  Pogorzała  oraz  Modliszów,
że Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  jest w trakcie
modernizacji hydroforni w miejscowości Witoszów Dolny.

W ramach zadania między innymi wymieniony zostanie na nowy wyeksploatowany już zestaw hydroforowy. Modernizacja ta poprawi niezawodność działania urządzeń wodociągowych i ograniczy przerwy w świadczeniu usługi dostawy wody.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w pierwszym tygodniu września.

Opublikowano 21.08.2020 r  .

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 02.11.2020 r. w spr. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a także zaleceniami służb sanitarnych, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników z dniem 09.11.2020 r. biuro i kasa w siedzibie spółki w Bystrzycy Dolnej zostają zamknięte.

 

Prosimy o zgłaszanie spraw pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana umów :
   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :   665-199-104,   665-195-105,    665-201-107

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:
   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan.:
   tel. 74-851-59-87,  e-mail : 
a.hucko@sgpk.pl , a.janus@sgpk.pl

- pozostałe sprawy – sekretariat  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

Wskazane jest samodzielne odczytywanie wodomierzy i podawanie stanu licznika w terminach odczytów poszczególnych miejscowości.

Wpłaty należności prosimy dokonywać drogą elektroniczną.

Dokumenty należy składać drogą pocztową, do skrzynki podawczej znajdującej się w izolowanej części wejścia do siedziby spółki lub do skrzynki pocztowej przy wjeździe na teren posesji spółki albo drogą elektroniczną w postaci skanów na w/w adresy e-mail.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Ograniczenia obowiązują do odwołania.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

Apel do Mieszkańców

w spr. epidemii koronawirusa

 W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń oraz zaleceniami służb sanitarnych wobec epidemii koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników zalecamy ograniczenie wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej wyłącznie do niezbędnych przypadków.

Zachęcamy do wcześniejszych konsultacji telefonicznych pod niżej wymienionymi numerami telefonów lub zgłoszenie sprawy drogą elektroniczną na poniższe adresy e-mail :

- podanie stanu wodomierza, rozliczenia, zawieranie lub zmiana
  umów :   tel. 74-851-59-83,  e-mail :  
woda@sgpk.pl

 

- podanie stanu wodomierza – telefony do inkasentów :

   665-199-104,   665-195-105,   665-201-107

 

- włączenia do sieci, warunki techniczne, uzgodnienia i odbiory techniczne:

   tel. 74-851-59-81,  e-mail :  techniczny@sgpk.pl

 

- zgłaszanie awarii, sprawy dot. eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan. :

   tel. 74-851-59-87,  e-mail :  a.hucko@sgpk.pl ,  a.janus@sgpk.pl

 

- pozostałe sprawy – sekretariat

  tel. 74-851-59-80,  e-mail :  sgpk@sgpk.pl

 

Zalecamy również dokonywanie wpłat drogą elektroniczną, a w przypadku wpłat w kasie spółki - bezgotówkowo kartami płatniczymi.

 

Zarząd Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej

 

U  W  A  G  A  !!!   -   B R A K   W O D Y

Informujemy, że w dniu  31.08.2020 r. (poniedziałek)  od godz. 700 do godz. 2400
wystąpi przerwa w dostawie wody do następujących miejscowości :

Witoszów Dolny,  Osiedle Krokus,  Witoszów Górny,  Pogorzała,  Modliszów

 

Wyznaczone zostały zastępcze punkty poboru wody :

1. Witoszów Dolny - budynek nr 30 - przy sklepie spożywczym "Orbita"
2. Witoszów Dolny - przy i bezpośrednio za budynkiem nr 143

 

W czasie przerwy w dostawie woda nie będzie dowożona, dlatego prosimy o wcześniejsze zgromadzenie zapasu.

 

Brak wody spowodowany jest pracami modernizacyjnymi na pompowni wody w Witoszowie Dolnym.

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.08.2020 r.

 

Informujemy,  że  w  dniu  17.08.2020 r.  (poniedziałek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 10.08.2020 r  .

 

Apel do Mieszkańców w spr. epidemii koronawirusa

Informujemy, że kasa w siedzibie spółki jest nieczynna do odwołania oraz uruchomiona została bezpieczna strefa przyjmowania pism i wniosków od interesantów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców w świetle rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zalecamy ograniczenie kontaktów z inkasentami dokonującymi odczytów wodomierzy. Wskazane jest samodzielne odczytywanie wodomierzy i podawanie stanu licznika (w terminach odczytów poszczególnych miejscowości) :

  •  telefonicznie na n-ry telefonów stacjonarnych :  74-851-59-83  lub  74-851-59-80

  •  sms-em na n-ry telefonów komórkowych inkasentów :  665-199-104 , 665-195-105 , 665-201-107

  •  e-mailem na adres : woda@sgpk.pl

W takim przypadku faktura zostanie wystawiona w biurze spółki i dostarczona drogą tradycyjną do skrzynki korespondencyjnej Odbiorcy. Przypominamy przy tej okazji o spoczywającym na Właścicielu nieruchomości obowiązku prawnym posiadania takiej skrzynki.

Informujemy, że bez względu na powyższe – nasi pracownicy będą nadal dokonywać odczytów wodomierzy oraz wystawiać faktury w nieruchomościach, w których istnieje swobodny dostęp do wodomierza lub możliwość pozostawienia faktury bez konieczności kontaktu z mieszkańcami. W celu uniknięcia skumulowania należności za wodę lub ścieki z powodu braku możliwości odczytu wodomierzy – spółka będzie korzystać z prawa wystawienia faktur na podstawie zużycia średniego z wcześniejszych okresów rozliczeniowych (zgodnie z zawartymi umowami).

Zalecamy również rezygnację z dokonywania wpłat gotówką u inkasenta. Bezpieczną formą dokonywania wpłat pozostają w takiej sytuacji przelewy dokonywane drogą elektroniczną.

W trosce o dobro naszych klientów, jak również pracowników ich obsługujących, zalecamy także zrezygnowanie z wizyt w siedzibie naszej spółki w Bystrzycy Dolnej lub ograniczenie ich wyłącznie do niezbędnych przypadków. Każdą sprawę można wcześniej skonsultować telefonicznie pod n-rem telefonu 74-851-59-80 lub e-mailowo pod adresem sgpk@sgpk.pl i ustalić rzeczywistą potrzebę osobistej wizyty w siedzibie spółki.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku :

Monter urządzeń wodno-kanalizacyjnych  -  kierowca

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

szczegóły

RODO - Klauzula zgody kandydata do rekrutacji

Opublikowano 15.11.2019 r

 

U W A G A

Ze względu na awarię centrali telefonicznej w siedzibie spółki

awarie prosimy zgłaszać wyłącznie na poniższe numery :

 wodociągowe - tel. :  665-334-106      kanalizacyjne - tel. :  665-180-103

Za utrudnienia - przepraszamy

 

Informujemy,  że  w  dniu  31.12.2019 r.  (wtorek - Sylwester)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  czynne :
KASA  w  godz.  od  7
00  do  1200

BIURO  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 18.12.2019 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  24.12.2019 r.  (wtorek - Wigilia)

KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będzie  NIECZYNNA

BIURO  będzie czynne w godzinach od 7.00 do 13.00

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 18.12.2019 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  15.10.2019 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :
Jagodnik,  Jakubów,  Bystrzyca Dolna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.10.2019 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z trwającym usuwaniem awarii na sieci wodociągowej

do dnia  06.07.2019 r.  do ok. godz. 1200  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody

do miejscowości :   Lutomia Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 05.07.2019 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  08.07.2019 r.
od godz. 900 do godz. 1400  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :   Pszenno
w rejonie ulic :   Kwiatowa,  Jesienna,  Letnia,  Wiosenna,  Czereśniowa,  Brzoskwiniowa,  Słoneczna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 05.07.2019 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  04.07.2019 r.
od godz. 800 do godz. 1600  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Gogołów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 03.07.2019 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  02.07.2019 r.
od godz. 900 do godz. 1400  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :   Pszenno
w rejonie ulic :   Kwiatowa,  Jesienna,  Letnia,  Wiosenna,  Czereśniowa,  Brzoskwiniowa,  Słoneczna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.06.2019 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  01.07.2019 r.
od godz. 800 do godz. 1400  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Gogołów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.06.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku :

Odczytywacz wodomierzy - Inkasent

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

szczegóły

RODO - Klauzula zgody kandydata do rekrutacji

Opublikowano 07.01.2019 r.

 

Informujemy,  że w dniach 25 i 26.06.2019 r. (wtorek i środa)

z powodu wysokich temperatur

 BIURO  i  KASA w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą czynne w godz.  od  7.00  do  13.00

 

Informujemy,  że w dniu  19.04.2019 r. (piątek)

BIURO  i  KASA
w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą czynne do godz. 13.00

Opublikowano 18.04.2019 r  .

 

     Posiadamy do sprzedaży :
1. Komputer inkasencki PSION Workabout MX 2MB  -  szt. 4
2. Drukarka Voyager 2000  -  szt. 2
3. Drukarka MEFA-2010N  -  szt. 1
Sprzęt używany, z wyraźnymi śladami użytkowania, sprawny. Cena do uzgodnienia.
Informacje szczegółowe pod nr tel. 74-851-59-83

 

 

Informujemy,  że  w  dniu  31.12.2018 r.  (poniedziałek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  czynne :
KASA  w  godz.  od  7
30  do  1200

BIURO  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 27.12.2018 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  24.12.2018 r.  (poniedziałek - Wigilia)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A  będą  nieczynne

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 17.12.2018 r  .

 

Informujemy,  że  w  dniu  14.12.2018 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1300

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 10.12.2018 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  06.11.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.11.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  31.10.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 30.10.2018 r.

 

Informujemy,  że  w  dniu  28.09.2018 r.  (piątek)

BIURO  i  KASA  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będą  czynne  w  godz.  od  700  do  1200 ,

 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 27.09.2018 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  11.09.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1000  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Panków

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.09.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  28.08.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 27.08.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  24.08.2018 r.
od godz. 900 do godz. 1300  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :  Wilków

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 23.08.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku :

Monter urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych  -  kierowca

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

szczegóły

RODO - Klauzula zgody kandydata do rekrutacji

Opublikowano 06.08.2018 r

 

Informujemy,  że w dniach  od  07.08.2018 r.  do  10.08.2018 r.

BIURO  w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy  Dolnej  55A

będzie  czynne  w  godz.  od  700  do  1400 ,

KASA  będzie  czynna  w  godz.  od  730  do  1300
 

Za  utrudnienia  przepraszamy

Opublikowano 06.08.2018 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu  09.08.2018 r.
od godz. 730 do godz. 1400  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :   Boleścin

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 08.08.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  30.07.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1600  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :
Bystrzyca Górna  i  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 27.07.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  13.07.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1400  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :   Burkatów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 11.07.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Dokumentacje projektowe na budowę sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz projektów tymczasowej organizacji ruchu 2018"

szczegóły

Opublikowano 28.06.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

"Dobór, dostawa i montaż zestawu hydroforowego
do pompowni wody 'Manhatan' w miejscowości Bystrzyca Górna"

 

szczegóły

Opublikowano 12.04.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

„Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2018"

 

szczegóły

Opublikowano 22.03.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

„Leasing i ubezpieczenie fabrycznie nowego samochodu dostawczego
typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony"

 

szczegóły

Opublikowano 26.02.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

„Leasing i ubezpieczenie fabrycznie nowego samochodu dostawczego
typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony"

 

szczegóły

Opublikowano 16.02.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby
leasingu operacyjnego (z opcją zakupu)"

 

szczegóły

Opublikowano 02.02.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Zakup nawiertek NWZ i armatury 2018

 

szczegóły

Opublikowano 31.01.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

działając na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zborowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami)

 

ogłasza

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

obowiązujące na terenie Gminy Świdnica
w okresie od dn. 01.01.2018 r. do dn. 31.12.2018 r.

Taryfy te zostały zatwierdzone Uchwałą nr L/447/2017
Rady Gminy Świdnica z dnia 23.11.2017 r.

 

          s z c z e g ó ł y   (plik  .pdf)

Opublikowano 30.11.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

informuje, że na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
oraz

na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zborowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami)

Rada Gminy Świdnica podjęła uchwałę
Nr L/448/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

na okres od dn. 01.01.2018 r. do dn. 31.12.2018 r.

 

          s z c z e g ó ł y   (plik  .pdf)

Opublikowano 30.11.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  27.06.2018 r.
od godz. 800 do godz. 1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody  do miejscowości :   Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 26.06.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  12.06.2018 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody 

do miejscowości :   Lutomia Dolna,  Lutomia Górna,  Stachowiczki

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 11.06.2018 r.

 

Informujemy,  że w dniu  01.06.2018 r. (piątek)

BIURO  i  KASA
w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą    N I E C Z Y N N E

Opublikowano 29.05.2018 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  23.04.2018 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody 

do miejscowości :   Niegoszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 23.04.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  04.04.2018 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody 

do miejscowości :   Słotwina - Osiedle Nad Potokiem

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 04.04.2018 r.

 

Informujemy,  że w dniu  30.03.2018 r. (piątek)

BIURO  i  KASA
w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą czynne do godz. 13.00

Opublikowano 29.03.2018 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  09.03.2018 r.

od godz.  800  do godz.  1600  mogą wystąpić  przerwy w dostawie wody 

do miejscowości :   Burkatów  i  Bystrzyca Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 08.03.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z awarią na sieci wodociągowej
w dniu
 07.03.2018 r.
  od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody    do miejscowości :

Gogołów  i  Krzczonów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.03.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu wywrotka
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby
leasingu operacyjnego (z opcją zakupu)"

 

szczegóły

Opublikowano 24.01.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej przez dostawcę energii
w dniu
 05.02.2018 r.
  od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody    do miejscowości :

Burkatów,  Bystrzyca Górna,  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej przez dostawcę energii
w dniu
 02.02.2018 r.
  od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody    do miejscowości :  Burkatów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej przez dostawcę energii
w dniu
 01.02.2018 r.
  od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody    do miejscowości :

Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  01.02.2018 r.

od godz.  800  do godz.  1200  mogą wystąpić

przerwy w dostawie wody   do miejscowości :   Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.02.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Zakup odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony
 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 11.01.2018 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 22.01.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Świadczenie usług pocztowych na terenie Polski
z wyłączeniem powiatu świdnickiego
 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 11.01.2018 r.

 

Odpowiedź na zapytania z dn. 17.01.2018 r.     (.pdf)

Opublikowano 17.01.2018 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 19.01.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Świadczenie usług pocztowych na terenie powiatu świdnickiego

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 11.01.2018 r.

 

Odpowiedź na zapytania z dn. 17.01.2018 r.     (.pdf)

Opublikowano 17.01.2018 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 19.01.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Obsługa i bieżąca naprawa w zakresie instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych na obiektach eksploatowanych
przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 18.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 28.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Świadczenie usług pocztowych
na terenie powiatu i gminy Świdnica oraz Polski na rok 2018
 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 15.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 27.12.2017 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania  (plik  .pdf)

Opublikowano 29.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 15.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 27.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Badanie wody, popłuczyn i ścieków

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 14.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 21.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

zaprasza do składania ofert na zadanie :

 

Transport odpadów o kodzie 190899 i 200304
wraz z czyszczeniem komór na przepompowniach ścieków
i oczyszczalniach na terenie gminy Świdnica
wraz z wywozem ścieków

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 14.12.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty  (plik  .pdf)

Opublikowano 21.12.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

 

o g ł a s z a

 

nabór na stanowisko :   GŁÓWNY  KSIĘGOWY

 

szczegóły  (.pdf)

Opublikowano 24.11.2017 r.

 

Informujemy,  że w dniu  02.01.2018 r.

BIURO  i  KASA

w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A  będą

N I E C Z Y N N E

Opublikowano 28.12.2017 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej

przez dostawcę energii w dniu  02.01.2018 r.

od godz.  900  do godz.  1300  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.12.2017 r.

 

Informujemy,  że w dniu  15.12.2017 r.

BIURO  i  KASA
w  siedzibie  spółki  w  Bystrzycy Dolnej 55A
będą czynne do godz. 13.00

Opublikowano 12.12.2017 r  .

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  13.12.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Mokrzeszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 12.12.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  03.11.2017 r.

od godz.  830  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.11.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  19.10.2017 r.

od godz.  830  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Lutomi Małej  i  Lutomi Dolnej

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 18.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  11.10.2017 r.

od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  10.10.2017 r.

od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny  i  Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 09.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z awarią sieci energetycznej w dniu  06.10.2017 r.
wystąpiła

p r z e r w a    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny, Witoszów Górny,  Pogorzała
i  Modliszów

Planowane usunięcie awarii przez służby energetyczne
przewidywane jest
do godz.  1600

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.10.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  04.09.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Lutomi Dolnej

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.09.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  29.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Górny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 28.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  25.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Panków

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  16.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Makowice  od n-ru  1  do n-ru  24

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej
w dniu
  02.08.2017 r.
od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Wilków,  Niegoszów,

Wiśniowa,  Sulisławice,  Zawiszów 

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu  02.08.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Krzczonów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 01.08.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci elektroenergetycznej

przez dostawcę energii w dniu  27.07.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1600  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Mokrzeszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na oczyszczalni ścieków

w dniu 25.07.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1400  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Makowice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 24.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu 24.07.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Grodziszcze

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 21.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej

do pompowni wody w dniu  08.07.2017 r.

od godz.  1500  do godz.  1900  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Bystrzyca Górna  i  Lubachów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 06.07.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W dniu   30.06.2017 r. trwa usuwanie awarii  na sieci wodociągowej
w Witoszowie Dolnym.
W związku z tym mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,  Pogorzała  i  Modliszów

Przewidywany czas usunięcia awarii :  godz. 1200

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 30.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu  29.06.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :

Witoszów Dolny,   Witoszów Górny,  Pogorzała  i  Modliszów

 

Aktualizacja :

W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych problemów technicznych
w trakcie prac - przerwy mogą wydłużyć się do godziny 1700.

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 29.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w okresie :   od  24.05.2017 r.   do  30.06.2017 r.

od godz.  2300  do godz.  500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Modliszów

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 23.05.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu   16.06.2017 r.
od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu  14.06.2017 r.

od godz.  730  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Grodziszcze

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 13.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w okresie :   od  05.06.2017 r.   do  09.06.2017 r.

od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Bystrzyca Górna

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   07.06.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Słotwina

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 02.06.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   17.05.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Pszenno

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 15.05.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   18.04.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1500  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Witoszów Dolny

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 14.04.2017 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  15.03.2017 r.  do  13.04.2017 r.
planowane  są  kontrole  nieruchomości  z  terenu  Boleścina

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 15.03.2017 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica,

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie :

„Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2017"

 

szczegóły oferty  (plik  .pdf)

 

1. Projekt umowy dostawy   (plik  .pdf)

2. Załącznik nr 1 do umowy dostawy  -  oferta cenowa   (plik  .pdf)

3. Załącznik nr 2 do umowy dostawy  -  wymagane oświadczenia   (plik  .pdf)

4. Załącznik nr 3 do umowy dostawy  -  formularz cenowy   (plik  .pdf)

 

Opublikowano 02.02.2017 r.

 

Lista oferentów i informacja o wyborze oferty    (plik  .pdf)

Opublikowano 15.02.2017 r.

 

U W A G A   -    Z I M A  !!!

Zabezpiecz instalację wodociągową
i wodomierz przed mrozem  !!!

przeczytaj   . . .

 

Rada Nadzorcza Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
z/s w Bystrzycy Dolnej 55A,

działając z upoważnienia  Zgromadzenia Wspólników

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na "dobrowolne"
badanie sprawozdania finansowego
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z/s w Bystrzycy Dolnej 55A
 za 2016 rok w zakresie przedmiotowym zakreślonym w ustawie o rachunkowości
i normach badania ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami
w kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania za 2016 rok”, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 03.10.2016 roku do godz. 14°° na adres siedziby Spółki:
Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,   Bystrzyca Dolna 55A,   58-100 Świdnica

Wyboru wykonawcy przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Zgromadzenie Wspólników Spółki

 

1. Zapytanie ofertowe  (plik .pdf)

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  (plik .doc)

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy  (plik .doc)

4. Oświadczenie  (plik .doc)

Opublikowano dn. 26.09.2016 r.

 

5. Zawiadomienie o wyniku  (plik .pdf)

Opublikowano dn. 12.10.2016 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  01.03.2017 r.  do  10.03.2017 r.
planowane  są  kontrole  nieruchomości  z  terenu  Jagodnika

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 23.02.2017 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  15.02.2017 r.  do  24.02.2017 r.  planowane  są
kontrole  nieruchomości  z  terenu  Grodziszcza  i  Krzyżowej

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 13.02.2017 r.

 

U  W  A  G  A   ! ! !

W dniach  od  01.02.2017 r.  do  10.02.2017 r.
planowane  są  kontrole  nieruchomości  z  terenu  Bystrzycy Dolnej

w zakresie gospodarki ściekowej

s z c z e g ó ł y  . . .

Opublikowano 30.01.2017 r.

 

U  W  A  G  A  !!!

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej

w dniu   13.02.2017 r.   od godz.  800  do godz.  1200  mogą wystąpić

p r z e r w y    w    d o s t a w i e    w o d y

do miejscowości :   Opoczka,  Makowice i  Bojanice

Za utrudnienia - przepraszamy.

Opublikowano 10.02.2017 r.

 

 

ARCHIWUM  STRONY  DO ROKU  2017

powrót do góry ...                                                  powrót na stronę główną ...