Zasady udzielania zamówień

                                                                                                    powrót na stronę główną

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Budowa budynku garażowo-magazynowego w Bystrzycy Dolnej"

szczegóły

Opublikowano 11.02.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup nawiertek NWZ i armatury 2019"

szczegóły

Opublikowano 08.02.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Wykonanie odwiertu studni głębinowej K-IV o głębokości do 100 m
na ujęciu w miejscowości Komorów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
na pobór wody oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień"

szczegóły

Opublikowano 31.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2019"

szczegóły

Opublikowano 25.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony
dla Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o."

szczegóły

Opublikowano 14.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
dla Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o."

szczegóły

Opublikowano 09.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Świadczenie usług pocztowych na terenie Polski
z wyłączeniem powiatu świdnickiego"

szczegóły

Opublikowano 08.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Świadczenie usług pocztowych na terenie powiatu świdnickiego"

szczegóły

Opublikowano 08.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Budowa budynku garażowo-magazynowego w Bystrzycy Dolnej"

szczegóły

Opublikowano 26.11.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Wykonanie odwiertu studni głębinowej K-IV o głębokości 100 m na ujęciu wody
w miejscowości Komorów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
na pobór wody oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień"

szczegóły

Opublikowano 22.11.2018 r.

 

 powrót na stronę główną