Zasady udzielania zamówień

                                                                                                    powrót na stronę główną

 

 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Usługi transportowe związane z naprawami i budową dróg, placów, chodników
i urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Świdnica"

szczegóły

Opublikowano 16.04.2024 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup nawiertek NWZ i armatury 2024"

szczegóły

Opublikowano 23.02.2024 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup kruszywa"

szczegóły

Opublikowano 24.01.2024 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania :

"Wykonanie odwiertu studni głębinowej w Jagodniku"

 

Pełna treść ogłoszenia opublikowana w bazie konkurencyjności pod nr 2024-63436-183614

 

Opublikowano 18.01.2024 r.

 

   Informacja z otwarcia ofert z dn. 01.02.2024 r. :

Opublikowano 01.02.2024 r.

  

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 12.02.2024 r. :

Opublikowano 12.02.2024 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup nawiertek NWZ i armatury 2023/2024"

szczegóły

Opublikowano 02.11.2023 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do przetargu nieograniczonego na zadanie :

"Obsługa i bieżąca naprawa w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
na obiektach eksploatowanych przez Świdnickie Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o."

szczegóły

Opublikowano 17.07.2023 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Transport odpadów o kodzie 190899 z oczyszczalni będących w eksploatacji
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
na terenie gminy Świdnica
"

szczegóły

Opublikowano 01.06.2023 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do przetargu nieograniczonego na zadanie :

"Usługi transportowe związane z naprawami i budową dróg, placów, chodników
i urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Świdnica"

szczegóły

Opublikowano 23.05.2023 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Transport odpadów o kodzie 190899 z oczyszczalni będących w eksploatacji
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
na terenie gminy Świdnica
"

szczegóły

Opublikowano 11.05.2023 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup nawiertek NWZ i armatury 2023"

szczegóły

Opublikowano 22.02.2023 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup kruszywa"

szczegóły

Opublikowano 06.02.2023 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Świdnica"

szczegóły

Opublikowano 18.10.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Budowa sieci wodociągowej w Gogołowie"

szczegóły

Opublikowano 11.07.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup nawiertek NWZ i armatury 2022"

szczegóły

Opublikowano 30.06.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2022"

szczegóły

Opublikowano 24.06.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka"

szczegóły

Opublikowano 22.06.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup nawiertek NWZ i armatury 2022"

szczegóły

Opublikowano 10.05.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do przetargu nieograniczonego na zadanie :

"Usługi transportowe związane z naprawami i budową dróg, placów, chodników
i urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Świdnica"

szczegóły

Opublikowano 09.05.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup niesortu kamiennego i żwiru"

szczegóły

Opublikowano 04.02.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup niesortu kamiennego i żwiru"

szczegóły

Opublikowano 26.01.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce - II etap"

 

szczegóły

Opublikowano 20.01.2022 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie
instalacji fotowoltanicznej o mocy 50 kWp na terenie SUW Miłochów"

szczegóły

Opublikowano 27.12.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie
instalacji fotowoltanicznej o mocy 50 kWp na terenie SUW Miłochów"

szczegóły

Opublikowano 14.12.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Świadczenie usług pocztowych na terenie powiatu świdnickiego"

szczegóły

Opublikowano 10.12.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce - II etap"

 

szczegóły

Opublikowano 07.12.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup paliwa na potrzeby
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o."

szczegóły

Opublikowano 06.12.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Badanie wody, wód popłucznych i ścieków na lata 2022 - 2023"

szczegóły

Opublikowano 01.12.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do przetargu nieograniczonego na zadanie :

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica"

szczegóły

Opublikowano 20.10.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2021"

szczegóły

Opublikowano 09.08.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Roboty ziemne i usługi transportowe podczas budowy sieci wodociągowej

i kanalizacji sanitarnej na ulicy Morelowej w Pszennie - etap 3"

szczegóły

Opublikowano 15.06.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka"
 

szczegóły

Opublikowano 20.05.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Modernizacja pompowni wody I° Lutomia Górna"

szczegóły

Opublikowano 19.04.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup ciągnika wraz z osprzętem"

szczegóły

Opublikowano  08.04.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup nawiertek NWZ i armatury 2021"

szczegóły

Opublikowano 30.03.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Obsługa i bieżąca naprawa w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
na obiektach eksploatowanych przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne"

szczegóły

Opublikowano 26.03.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup ciągnika wraz z osprzętem"

szczegóły

Opublikowano 18.03.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do przetargu nieograniczonego na zadanie :

"Usługi transportowe związane z naprawami i budową dróg, placów, chodników
i urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Świdnica"

szczegóły

Opublikowano 18.03.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Obsługa i bieżąca naprawa w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
na obiektach eksploatowanych przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne"

szczegóły

Opublikowano 11.03.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym"

szczegóły

Opublikowano 08.03.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do przetargu nieograniczonego na zadanie :

"Usługi transportowe związane z naprawami i budową dróg, placów, chodników
i urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Świdnica"

szczegóły

Opublikowano 05.03.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na roboty budowlane pn. :

"Usługi koparko-ładowarki związane z naprawami dróg, placów, chodników, przepustów
i pogłębiania urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Świdnica"
 

szczegóły

Opublikowano 05.03.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup niesortu kamiennego"

szczegóły

Opublikowano 22.02.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup ciągnika wraz z osprzętem"

szczegóły

Opublikowano 04.02.2021 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do przetargu nieograniczonego na zadanie :

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica"

szczegóły

Opublikowano 26.11.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na roboty budowlane pn. :

"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka"
 

szczegóły

Opublikowano 12.11.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do przetargu nieograniczonego na zadanie :

"Zimowe utrzymanie dróg"

szczegóły

Opublikowano 06.11.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Roboty ziemne i usługi transportowe podczas budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na ulicy Morelowej w Pszennie - etap 2."

szczegóły

Opublikowano 18.09.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Remonty szczątkowe dróg gminnych nieutwardzonych"

szczegóły

Opublikowano 09.09.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu
Budowa budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody
zlokalizowanych w miejscowości Wieruszów
"

szczegóły

Opublikowano 26.06.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Modernizacja pompowni wody P-I Witoszów Dolny"

szczegóły

Opublikowano 27.05.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Budowa budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody
zlokalizowanych w miejscowości Wieruszów"

szczegóły

Opublikowano 19.05.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Modernizacja pompowni wody P-I Witoszów Dolny"

szczegóły

Opublikowano 15.05.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup nawiertek NWZ i armatury 2020"

szczegóły

Opublikowano 25.03.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2020"

szczegóły

Opublikowano 29.01.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony
dla Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o."

szczegóły

Opublikowano 16.01.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup i dostawa nowych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych
do drukarek i kserokopiarek dla Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o."

szczegóły

Opublikowano 10.01.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Świadczenie usług pocztowych na terenie Polski
z wyłączeniem powiatu świdnickiego"

szczegóły

Opublikowano 10.01.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Świadczenie usług pocztowych na terenie powiatu świdnickiego"

szczegóły

Opublikowano 10.01.2020 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

Opracowanie dokumentacji pt.

"Analiza ryzyka dla ujęć wody podziemnej na terenie Gminy Świdnica"

szczegóły

Opublikowano 17.12.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Dostawa materiałów biurowych na potrzeby własne
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o."

szczegóły

Opublikowano 09.12.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej
wraz z modułami radiowymi dla systemu odczytów radiowych ITRON"

szczegóły

Opublikowano 21.10.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Roboty ziemne i usługi transportowe podczas budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na ulicy Morelowej i Makowej w Pszennie"

szczegóły

Opublikowano 05.06.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Budowa budynku garażowo-magazynowego w Bystrzycy Dolnej"

szczegóły

Opublikowano 11.02.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup nawiertek NWZ i armatury 2019"

szczegóły

Opublikowano 08.02.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Wykonanie odwiertu studni głębinowej K-IV o głębokości do 100 m
na ujęciu w miejscowości Komorów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
na pobór wody oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień"

szczegóły

Opublikowano 31.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup i dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej 2019"

szczegóły

Opublikowano 25.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Zakup odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony
dla Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o."

szczegóły

Opublikowano 14.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
dla Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o."

szczegóły

Opublikowano 09.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Świadczenie usług pocztowych na terenie Polski
z wyłączeniem powiatu świdnickiego"

szczegóły

Opublikowano 08.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Świadczenie usług pocztowych na terenie powiatu świdnickiego"

szczegóły

Opublikowano 08.01.2019 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Budowa budynku garażowo-magazynowego w Bystrzycy Dolnej"

szczegóły

Opublikowano 26.11.2018 r.

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bystrzyca Dolna 55A,   58- 100 Świdnica

zaprasza do składania ofert na zadanie :

"Wykonanie odwiertu studni głębinowej K-IV o głębokości 100 m na ujęciu wody
w miejscowości Komorów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
na pobór wody oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień"

szczegóły

Opublikowano 22.11.2018 r.

 

 powrót na stronę główną